Nytt

Det amerikanske justisdepartementet og FBI settes under etterforskning for misbruk av spesialdomstolen som tillater overvåking. Det varslet leder av internkontrollen, Michael Horowitz, onsdag.

DOJ Opens Investigation Into FISA Abuse, FBI Contacts With ‘Confidential Source’

Det betyr et stort skritt nærmere et oppgjør med bruken av rapporten til Christopher Steele for å ramme Donald Trump før og etter valgkampen.

“The Office of the Inspector General (OIG) will initiate a review that will examine the Justice Department’s and the Federal Bureau of Investigation’s (FBI) compliance with legal requirements, and with applicable DOJ and FBI policies and procedures, in applications filed with the U.S. Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) relating to a certain U.S. person,” DOJ spokesman John Lavinsky said in a statement accompanying the announcement.

Det dette gjelder, er hvordan FBI og justisdepartementet pushet Steele-rapporten og la den frem som bevis for spesialdomstolen, uten å opplyse om at den var bestilt og betalt av Trumps motkandidat, Hillary Clinton, og at ingen av påstandene i rapporten var verifiserte. Domstolen ble ført bak lyset. At disse opplysningene ikke ble gitt, kan skyldes at domstolen i så fall ikke ville godkjent at det ble iverksatt overvåking.

Den som skulle overvåkes, var Carter Page. Tillatelsen gjorde det mulig for FBI å gå bakover i tid og sjekke alle hans e-poster og telefonsamtaler, slik at man kartla langt mer enn én person.

Granskningen skjer etter at Republikanere i Kongressen i lang tid har stilt krav om det.