I sin første State of the Union-tale fremhevet Donald Trump den synkende arbeidsledigheten og optimismen i næringslivet. Fremtiden må formes av patriotismen og mottoet «in God we trust», mener presidenten.

Talen varer i over en time, og avbrytes ofte av applaus. For dem som vil lese den i sin helhet, er den gjengitt blant annet i USA Today.