Aftenposten trekker ut noen sitater hver dag i en liten spalte som kalles under streken. 17.november siteres Jonas Gahr Støres tale 17.mai 2009. Talen ble holdt på Eidsvoll. Aftenposten poengterer at talen er lite kommentert, og nysgjerrigheten bringer den gamle talen frem i dagen.

Sitatet Aftenposten har på trykk:

I et historisk perspektiv er derfor 17. mai en temmelig unorsk dag.

Talen inneholder en del historie og personlige betraktninger om Norges historie. Siste del av talen omhandler det vi nå skal være stolte av. Flerkultur, mangfold og det nye vi løftes frem for å vise våre store ressurser og hvorfor Norge er en suksess.

Norge er et mangfoldig, fargerikt og flerkulturelt samfunn. Og ressurssterkt. Bare tenk på dette: Inkludert i det store norske ”vi” av 4,8 millioner mennesker, regner vi 508.000 som enten har innvandret til Norge selv eller som er født her av innvandrerforeldre. 10,6 prosent av befolkningen.

—-

Jeg mener det står skrevet i syttende mais ånd, historie og alle sanseinntrykk, at vi ser på dette mangfoldet som en unik mulighet og som en ressurs. Det er det store fellesskapet – det er ”det store norske vi” – som alle kan kjenne seg hjemme i, og som har løftet frem Norge til der vi er i dag.

Til og med våre egne tradisjoner vil ikke overleve uten innvandring. Nordmenn fremstår som hjelpesløse.

Vi trenger å få tilført kompetanse, vi trenger å få tilført arbeidskraft, vi trenger å få tilført tankekraft, ideenes kraft, lærdom, impulser, vi trenger fornyelse av både kultur og samfunn, ja vi trenger til og med fornyelse for å kunne bevare våre egne gamle tradisjoner.

Segregasjon ser ut til å være en fjern tanke.

Et samfunnsfellesskap som også må fornyes, forsterkes, innen rammene i dag av et ”større norsk vi”. – Hvor det ikke handler om ”de andre” – og ”oss”, eller om et ”vi” – og ”de andre”.

Men om ett ”vi”. Ett ”vi” som forplikter, fordi vi har ansvaret selv, og ansvaret for hverandre. Og på en dag som denne – et ”vi” som ”elsker dette landet”.

Så la oss nå, etter hvert ”som det stiger frem” mot 2014 ha ekstra oppmerksomhet rettet mot alle de stedene der vi møtes og skaper de små og store fellesskap – alle de små og store sammenhengene der vi kommer sammen som ”vi”.

Lykkelig blir landet med denne mannen ved roret.

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/taler-og-artikler/2009/syttendemaitale.html?id=562660

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂