Tavle

I desember har 24 unge mennesker svart på spørsmål om hvordan det er å ha minoritetsbakgrunn i Norge. Det er Aftenpostens ungdomssider, Si;D, som står bak intervjuene.

Jonas Gahr Støre uttaler seg om disse 24 unge menneskenes uttalelser. Støre ser nordmenn som et hinder for et vellykket multikulturelt samfunn. Det ser faktisk ut til at det nordmenns feil at landet oppleves som utrygt. Våre nye landsmenn skal hjelpe oss til forståelse for mangfoldet, som igjen skal gjøre Norge trygt og rikt.

De siste tiårene er Norge blitt et mer mangfoldig og mer komplekst samfunn. Det er blitt viktigere for oss å forstå andre lands historie, deres kultur og religion.

Det har vært og er en god øvelse for oss, for som et lite og åpent land skal vi håndtere en stor og omskiftelig verden.

Våre mange nye nordmenn hjelper oss til å få denne forståelsen, og til å håndtere mangfoldigheten på en måte som vil gjøre Norge både tryggere og rikere. Og da tenker jeg ikke først og fremst i materiell forstand.

Utenforskap, vold og kriminalitet er utbredt blant nye landsmenn. Jonas Gahr Støre går langt i lempe ansvaret på Ola Nordmann. Er det rett og slett for mange nordmenn i Norge?

Aftenposten