Kommentar

Utenriksminister Jonas Gahr Støre var på Furuset søndag, på FN-dagen, ved statuen av Trygve Lie som seg hør og bør. Her benyttet han anledningen til å si noe ord om dagens Furuset, som er et ganske annet enn da Lie vokste opp.

Akers Avis onsdag 27.oktober har en artikkel om dette hvor det bl.a står:

Da utenriksminister Jonas Gahr Støre gjestet Furuset under FN-dagen benyttet han anledningen til å rose mangfoldet i området.

Mennesker som vokser opp uten mangfold får et varig handikap når de skal ut og møte en mangfoldig verden i ettertid, sier Jonas Gahr Støre.

Mener utenriksministeren at vi etnisk-norske, som velger å flytte til mindre mangfoldige miljøer, utsetter ungene våre for et varig handikap når disse senere skal tvinges til å bo i Jonas Gahr Støres «Nye Norge»? (Demografien viser at etniske nordmenn taper terreng i eget land ganske fort.)
Det er også besynderlig at utenriksministeren velger å la sin familie bo på den mere monokulturelle vestkanten, noe som etter hans eget utsagn kan antas å påføre unger et handikap.
Vet utenriksministeren at det er et relativt høyt utbud av boliger, også i størrelse en utenriksminister verdig, i svært kulturberiket nabolag?
På skolene slipper etnisk norske barn å omgås andre med samme bakgrunn i nevneverdig grad og den gebrokne norsken glir umerkelig inn. Handikap er dermed unngått.

Velkommen!

Ikke på nett: www.groruddalen.no