Kommentar

Jan Petersen kan ikke dy seg: han må påpeke at hvis han hadde skrevet et likelydende brev til Condoleezza Rice, ville han blitt kalt USAs puddel fra Stortingets talerstol.

-Petersen får passe kennelen sin selv, parerer Jonas Gahr Støre.

Klipp fra dagen aviser:

Dagsavisen

Med brevet til sin israelske kollega, og i enda større grad knefallet for USAs utenriksminister Condoleezza Rice, har den norske utenriksministeren blåst SV-lederens uttalelse om at SV fortsatt er for boikott av Israel ut av alle proporsjoner…

Men at SV vil ha forbrukerne til å boikotte israelske varer skulle neppe være grunn nok til at Støre finner det nødvendig å sende et ytterst servilt brev til den israelske utenriksministeren.

Enda verre framstår det pinlig intime brevet til den amerikanske utenriksministeren Condoleezza Rice.
..
Med sitt ydmyke brev tegner Jonas Gahr Støre et bilde av Norge som en logrende hund for verdens supermakt. Man kan spørre seg hva som er årsaken til at den amerikanske utenriksministeren måtte informeres om dette overhodet?

Stikkord: knefall, yttest servilt, pinlig intimt, ydmyke.

Condis nye bestevenn
Utenriksminister Jonas Gahr Støres ivrige logring for USAs utenriksminister gir vond smak i munnen. Er dette virkelig prisen for å delta i framtidige fredsprosesser?

Istedet for å forsvare Støre, velger Petersen å klandre ham for å ha brukt uttrykket «forsvarbare grenser» og ikke «internasjonalt anerkjente grenser» om Israel. Den grønne linjen er nå heller ingen grense, men våpenstillstanden fra krigen i 1948. Den kalles derfor den grønne linjen. Den sto altså urørt i nærmere 20 år. Den danner utgangspunktet for forhandlinger, men er ikke hellig.

Petersen kaller ikke Støre en puddel, men sier at dette hadde han blitt. Det går ut på ett. Støre kan svare for seg, men det står bare i papirutgaven.

– Hadde jeg skrevet et slikt brev, ville jeg blitt kalt USAs puddel

Les også

-
-
-
-
-