Sakset/Fra hofta

Utenriksminister Jonas Gahr Støres Hamas-linje har spilt fallitt. Men istedet for å erkjenne feilslått politikk, forsøker han å skyve ansvaret over på Kvartetten. Det er grovt.

Gahr Støre hadde inntatt en good-cop/bad cop-rolle overfor Vesten, på vegne av samlingsregjeringen: Støtter dere ikke de moderate vil ekstremistene overta.

Så kom kuppet i Gaza. Men Gahr Støre mener det fortsatt er riktig å deale med Hamas. Nå er trusselen at Al Qaida ellers vil overta.

For å få dette regnestykket til å gå opp må Gahr Støre tukle med historien. I et intervju med Carsten Thomassen i Dagbladet igår fremstiller han det som om det var Kvartetten som manipulerte trusselbildet.

-Igjen har den palestinske situasjonen kommet i kryssilden for en annen internasjonal spenning. Den dominerende holdningen i Kvartetten var at kampen mot terror legitimerte motstanden mot den palestinske samlingsregjeringen. Den palestinske utfordringen ble gjort til et speilbilde på en mye større konflikt. Palestinernes forsøk på å trekke sammen, kom i strid med det både Israel og USa så som overordnede interesser langs andre akser.

Thomassen: – At Striden i Palestina blir et nytt frontavsnitt i den globale krigen mot terror?

– Jeg vil advare mot å gjøre situasjonen til en del av den. Det ligger muligheter til å velge alternative veier fordi det er så mye som forener palestinerne – blant annet det brennende ønsket om en egen stat. Vi må bruke dett til å vise at det finnes en vei tilbake til pollitikken. Vi og Europa bør tenke langs det sporet fordi et splittet palestinsk folk vil være enda lenger unna en egen stat og Israel enda lenger unna sikkerhet.

Dette er grovt. Krigen mot terror var ikke begrunnelsen for boikotten av Hamas-regjeringen og Hamas-statsrådene i samlingsregjeringen. Det var utelukkende de tre internasjonale kravene som Hamas nektet å oppfylle: anerkjennelse, avstå fra våpenmakt, og respekt for inngåtte avtaler. Dette har utelukkende med den israelsk/palestinske koflikthistorien å gjøre.

Gahr Støre beskylder USA og Israel for å ha introdusert «andre akser». Det er grovt.

Derimot viser Gahr Støre tydelig at han er blitt ambassadør for Hamas når han sier at man ikke må oppgi palestinsk samling. I dagens situasjon er det å gå i forbønn for Hamas.

Gahr Støres anseelse er i ferd med å få en real knekk.

Les også

-
-
-
-
-