14 august i fjor holdt utenriksminister Jonas Gahr Støre en feiende flott tale innenriks i anledning 60-årsdagen for militærdiktaturet Pakistans opprettelse, og hadde følgende å si til medborgere av pakistansk opprinnelse:

I nærmere 40 år har pakistanere «stått på» her i Norge, mange med svært lange arbeidsdager, og i tunge og slitsomme jobber, og altfor ofte opplevde de i hverdagen å bli møtt med holdninger fra såkalt «etniske nordmenn» – ja, det er et uttrykk jeg liker dårlig – holdninger som det ikke er noen grunn til å være stolte over.

Jeg burde kanskje ikke skrevet pakistansk, men såkalt «pakistansk» i stedet, siden vi alle er såkalte nordmenn nå. Eller er det «nordmenn» jeg mener?

Det er nok «nordmenn» og «pakistanere», som sammen med mange «andre» skal utgjøre det nye Vi i Gahr Støres inkluderende verden. For det er visst tvingende nødvendig å endre begrepet «norsk» – og som en følge av det naturligvis også «pakistansk» – slik at «vi» i Norge kan utgjøre et mer representativt norsk – eller er det «norsk»? – Vi, med stor bokstav, uten apostrofer:

Vi må endre oppfatninger om begrepet «norsk» for å lykkes i å skape et flerkulturelt inkluderende norsk samfunn uten rasisme, fremmedfrykt og diskriminering på bakgrunn av hudfarge, tro eller etnisk bakgrunn. Vi trenger en bredere definisjon av begrepet «vi», en definisjon som kan være virkelig representativ for folk i Norge i dag,

skrev herr utenriksministeren i Aftenposten («Aftenposten»…?) i forbindelse med den Store Debatten om den Norske Rasismen i juni. Er den nå egentlig norsk når det kommer til stykket, eller er den «norsk»? I så fall kan den vel like gjerne være for eksempel «pakistansk»? Eller alt sammen eller ingenting, men med apostrofer.

Hva heter forresten Gahr Støres Vi på Norsk Folkemuseumsk, mon tro? Der heter det at siden det snart er den «pakistanske» nasjonalfeiringen i Norge er det gratis inngang for pakistanere.

PAKISTANSKE BRYLLUPSSKIKKER
torsdag 14. august
kl. 16.00 – 17.00

Omvisning i utstillingen «Pakistanske bryllupsskikker» ved utstillingsansvarlig Thomas Walle i anledning Pakistans nasjonaldag. Gratis adgang for pakistanere.

Og det uten en eneste apostrof!

Betyr dette at det er gratis for «oss» eller «dem»? Hvilke pakistanere er det tilbudet gjelder, forresten? Er det tilreisende pakistanske statsborgere man sikter til, altså pakistanere – eller er det innfødte «norske» pakistanere som er inkludert i det nye norske Vi`et og derfor egentlig ikke pakistanere men «pakistanere»? Da jeg åpenbart er regnet inn i Gahr Støres nye Vi fordi jeg bor her, selv om jeg ikke er norsk men «norsk», kan jeg så komme inn gratis som «pakistaner» for å se på utstillingen på Norsk Folkemuseum? Eller må man være «norsk» pakistaner for å nyte godt av gratistilbudet og ikke norsk «pakistaner» slik tilfellet blir for meg som opprinnelig «norsk»?

Hvis vi inkluderende ikke skal like uttrykket etniske nordmenn heretter, skal vi fortsatt ekskluderende like uttrykket etniske pakistanere? Og er det med eller uten apostrofer?

Annonsen fra Norsk Folkemuseum står for øvrig på trykk i dagens papirutgave av Aftenposten. Hva har «de» å si til dette eklatante bidraget til anstrengelsene for å definere et inkluderende Nytt Norsk Vi?

Vi kan jo lukke øynene og forsøke å se det for oss:

NORSKE BRYLLUPSSKIKKER
søndag 17. mai
kl. 16.00 – 17.00

Omvisning i utstillingen «Norske bryllupsskikker» ved utstillingsansvarlig Thomas Walle i anledning Norges nasjonaldag. Gratis adgang for nordmenn.

Kjemisk fri for apostrofer, fordi nordmenn uten dem betyr etnisk norsk akkurat som pakistaner i Norsk Folkemuseums Aftenposten-annonse betyr etnisk pakistansk. Men sånn skal vi jo overhode ikke tenke lenger. I hvert fall ikke offentlig.

Den siste annonsen ville selvfølgelig aldri kommet på tale i det inkluderende Norge, langt mindre vært publisert i en avis. Så hvor er alle de inkluderende hen i dag? Hvor er utenriksminister Jonas Gahr Støre? Og hvor er Likestillings- og diskrimineringsombudet når vi for en gangs skyld trenger henne fordi det foreligger ekte diskriminering på Norsk Folkemuseum – attpåtil med skriftlig bevis i landets største avis?

Nå kan vi lure på hvorfor ikke samtlige minoritetsforeninger – og da spesielt de «pakistanske» – klager over denne diskrimineringen? Den manglende protesten skyldes sannsynligvis at et samfunn som allerede er delt opp i grupper basert på etnisitet uvegerlig blir preget av de samme gruppenes kamp for egne interesser.

Så er det visst ikke så rart at vi stadig må ty til apostrofer hvis vi vil si eller skrive «vi» om Norges befolkning likevel? For «vi» er ikke Vi – og er ikke på noen måte ferd med å bli det heller. «De» er fremdeles «dem» og for mange av «dem» er det «vi» som er «dem». Det er dessverre ikke bare et typisk Norsk Folkemuseumsk problem.

Kanskje utenriksminister Jonas Gahr Støre vil skrive en kronikk eller holde en tale om akkurat det 14 august i år?

Norsk Folkemuseum

Takk til B.C. for tips

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂