Nytt

Jonas Gahr Støre ser og innrømmer at problemene tårner seg opp. Han anklager Frp for å skape en fryktkultur i landet. Frykt for en stor innvandring til vårt land ser ut til å være Listhaugs verk, sett med Støres øyne.

At Sylvi Listhaug kan skape en fryktkultur.
At Europa står på kanten av stupet og risikerer en «eksplosjon» og at også den norske regjeringen må gå mer aktivt inn.
At kommunene burde kunne tvinges av staten til å bosette flyktninger.

Politikeres plikt er i følge Støre å mane til ro og vise at vi kan klare å ta i mot fremmede. Folk må ikke tro at de truer velferden. De er medmennesker som deg og meg.

Nå står Jonas Gahr Støre med rak rygg og forteller at han er villig til å kjøre Norge i senk ved å lyve for folket. Kostnadene rundt de nye medmenneskene er dokumentert tidligere.

– Jeg mener frykt ikke kan være vår vei. Vi som politikere må vise at dette er en krevende situasjon, men at vi kan løse den. Vi har både omsorg, humanitet og fasthet til å håndtere situasjonen. Vi må vise at vi ser dem som kommer som medmennesker.

– Jeg er urolig for en retorikk som fremstiller denne gruppen som en trussel mot velferden vår, som en trussel mot våre barns fremtid. Samtidig forstår jeg at folk er bekymret, både for den økte ankomsten og for om landets ledelse takler utfordringene. Men hvis regjeringsrepresentanter nører opp under frykt, er det med på å forme holdninger som kan påvirke hvordan vi ser mennesker vi skal ta imot. Det er en farlig vei å gå.

Støre

Aftenposten