Nytt

Jonas Gahr Støre har et ønske om å unngå overgrep og vold utført av gjenger av asylsøkere og innvandrere mot den opprinnelige befolkningen. Han har hendelsene i Köln, Kalmar og Stockholm i tankene. Noen garanti utsteder han ikke.

Det må slås fast hva som er Norges samfunnskontrakt, mener Støre. Integreringen vil lykkes bedre hvis vi slår fast at et knippe spilleregler gjelder. Disse spillereglene er knyttet til demokrati, rettsstat, menneskerettigheter, likestilling og likeverd.

Jonas gahr støre

Med en økende andel innvandrere, og stadig flere tegn til segregering, spesielt i Oslo, hvordan skal Støre ha kontroll på verdiene som våre nye landsmenn lever etter? Ønsker de i det hele tatt å leve etter norske verdier? Kanskje de ønsker å forandre verdiene som er forankret i det norske samfunnet?

Hva om de blir mange nok til at de kan bruke demokratiet til å endre Norge fullstendig?

Hva om våre nye landsmenn bruker terror for å bringe samfunnet ned i kne?

Det ser ut til at Støre ønsker å spille russisk rulett med Norge.

Ap-lederen ønsker å unngå overgrep og vold som i Sverige og Tyskland.

—-

Temaet var nettopp hvordan man skal lykkes med integrering i Norge. Støre mener at visse grunnprinsipper må ligge i bunnen under arbeidet med integrering. Han trekker fram noen eksempler.

—-

I Norge har vi én dømmende makt. Det er ikke til forhandling, sier Støre.

—-

– Det handler om at samfunnsdebatten slår dette fast og gir oss frihet og tillit på at dette er verdier vi alle er forpliktet av. Jeg har brukt begrepet «det norske vi».

Demografi og sterk religiøs tro ser ikke ut til å streife Støre med en eneste tanke. Håpet er at en hvilken som helst person fra Midtøsten blir en god nordmann når grensen krysses. Håp er et fattig ord når innsatsen er fedrelandet.

– Det norske fellesskapet er i utvikling, og mangfoldet er blitt større. Det er fint. Men vi har ikke et relativt syn på de grunnverdiene som vi har vært opptatt av i lang tid. Derfor var det så viktig å få med dette i integreringsforlikets innledende paragraf, understreker Jonas Gahr Støre.

Glåmdalen