Nytt

Leder for Arbeiderpartiets integreringsutvalg, utenriksminister Jonas Gahr Støre, deler ikke Domstolsadminstrasjonens, norske imamers og Høyres fylkeslag i Hordalands positive innstilling til shariaråd.

I likhet med norsk-muslimske politikere fra SV, Venstre og Høyre, mener Støre at et shariaråd representerer en parallell rettsorden som ikke bør etableres i Norge:

– Skal vi lykkes med integrering, som jeg mener er vårt samfunns største sosiale utfordring, må vi ha et felles fundament, et verdisett som er forankret i universelle rettsprinsipper. Bunnplanken må være at vi er en rettsstat basert på demokrati, ytringsfrihet, religionsfrihet, likestilling og likeverd. Vi kan ikke ha en parallell rettsorden som dømmer på basis av islamsk lov, sier Støre til Aftenposten.

Aps integreringsutvalg skal på partiets landsmøte neste år presentere en integreringsplattform. Domstolsadministrasjonen er åpen for at shariaråd kan bli en realitet i sivilrettslige saker som skilsmisse og arv, men Støre sier nei til en slik løsning.

– Domstolene har en viktig funksjon i integreringen fordi alle skal være like for loven. Derfor må vi være tydelige på at vi ikke kan ha parallelle strukturer, sier Støre.

I følge Akhtar Chaudhry vil heller ikke regjeringspartiet SV tillate en etablering av shariaråd i Norge, da «shariaråd kan tilsløre en maktoverglidning fra rettssystemet til det lukkede rom, hvor den svake part vil tape». Også Krfs Dagfinn Høybråten og Frps Per-Willy Amundsen sier at deres partier ikke vil akseptere en rettslig subkultur med andre regler og normer i Norge.

For øvrig har både Aftenposten og VG på lederplass gått hardt ut mot forslaget om etablering av shariaråd. I lederen Frihet også for muslimer skriver politisk redaktør Hanne Skartveit:

Likhet for loven er selve grunnsteinen i «Det nye Norge». Derfor må forslagene om shariaråd avvises – hver gang de kommer opp.

Det er syv år siden forrige gang noen foreslo å etablere shariaråd i Norge. Den gangen kom forslaget fra Kommunaldepartementet, under nåværende Høyre-leder Erna Solbergs ledelse. Shariarådet ble kontant avvist, både av opinionen og av det politiske Norge.

Denne gangen er det imamer i Norge som har foreslått å opprette shariaråd, der islams lover skal brukes for å løse ulike konflikter mennesker imellom. Det er særlig innen familieretten dette er aktuelt; ekteskap, skilsmisse, barnefordeling – og arv. Imamene viser til England, der shariarådene har rett til å dømme i sivilrettslige saker.

Forslaget er helt uakseptabelt, nå som sist. Denne gangen er det heldigvis et samlet politisk Norge som sier nei. Noe må ligge fast, når Norge forandrer seg. Skal vi lykkes i å få et samfunn der alle tar del, må det være likhet for loven. En borger må være en borger, helt uavhengig av hvor familien har sine røtter, og av hvilken religion familien tilhører. I Norge skal det norske rettssystemet løse rettslige tvister. Ingen andre skal ha slik myndighet.

ABC Nyheter: Støre sier nei til shariaråd på norsk jord