Der norske imamer er positive til shariaråd i Norge, er det tverrpolitisk enighet mellom norsk-muslimske politikere: de vil ikke gå med på å etablere et parallelt rettsystem som sharia i Norge. I følge SVs Akhtar Chaudhry vil shariaråd tilsløre en maktoverglidning fra rettssystemet til det lukkede rom, hvor den svake part vil tape. Noe slikt […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.