Der norske imamer er positive til shariaråd i Norge, er det tverrpolitisk enighet mellom norsk-muslimske politikere: de vil ikke gå med på å etablere et parallelt rettsystem som sharia i Norge.

I følge SVs Akhtar Chaudhry vil shariaråd tilsløre en maktoverglidning fra rettssystemet til det lukkede rom, hvor den svake part vil tape. Noe slikt vil SV aldri tillate, sier Chaudry.

– SV ønsker ikke parallelle rettssystemer. Vi ønsker ikke at et separat konfliktråd, i dette tilfelle et shariaråd, skal få autoritet fra den norske stat. Det vil gå ut over den svake part som alltid er kvinner og barn, sier han.

Chaudhry mener vi har et godt fungerende rettssystem, det er ikke behov for et shariaråd.

– Muslimer må gjerne bruke egne konfliktråd, det er jeg positiv til, og det sparer også rettssystemet, men jeg ville aldri gi shariaråd autoritet, sier han.

Han mener det kanskje er på tide å ha samtaler med Islamsk Råd Norge om dette, og får støtte fra partikollega Heikki Holmås.

– Vi har mer enn nok problemer allerede, siden du kan skille deg etter norsk lov, men fremedeles være gift etter muslimsk lov, sier SVs innvandringspolitiske talsperson.

Chaudrys uttalelser er for øvrig helt i tråd med SVs tidligere holdning til spørsmålet: I 2007 avviste kommunalpolitisk talsmann for SV, Rolf Reikvam, kontant partikollega Reza Rezaees forslag om opprettelse av et shariaråd i tilknytning til norsk lov.

– Det er helt uaktuelt for SV å gå inn for noe slikt, da SV er sikre på at dette ikke vil styrke kvinners rettigheter, sier Rolf Reikvam til document.no, og legger til at SV sentralt heller ikke kan se at det på noen måte skulle være behov for noen religiøs mekling ved anvendelse av gjeldende lovgiving i Norge.

Da Høyres Erna Solberg i 2003 foreslo noe lignende, kalte SV`s Inga Marte Thorkildsen forslaget «absurd», og la til at noe slikt innebærer en lefling med mørke, reaksjonære krefter. I april i år la Høyrelederens fylkeslag i Hordaland igjen frem forslaget om å opprette et shariaråd.

Heller ikke Venstres Abid Raja eller Høyres Afshan Rafiq er umiddelbart positive til å etablere shariaråd etter britisk praksis i Norge. Raja sier at eksisterende hjelpeapparater som barnevern og meglingsinstanser bør styrkes i forhold til minoriteter og deres kulturelle utfordringer, men at opprettelsen av parallelle rettssystemer som shariadomstoler ikke er svaret:

Men, sier han, det ville være en fallitterklæring for Norge dersom vi skulle legge til rette for parallelle lovgivningssystemer. Det er helt feil spor å gå.

– For folk flest er sharia ganske skremmende, selv jeg som muslim synes det ville være dumdristig. Det vil være å skyte seg selv i foten. Det ville være en gavepakke til Siv Jensen, sier Raja.

Også Afshan Rafiq oppfatter det parallelle rettssystemet som uheldig, og sier at muslimer må rette seg etter gjeldende lover og regler når de er minoriteter i et samfunn. Hun mener imidlertid at det er behov for religionsnøytrale meglingsinstanser:

Rafiq mener imidlertid at det er behov for religionsnøytrale meklingsinstanser, et lavterkseltilbud hvor man på en lett og rimelig måte får et rettferdig tilbud.

– Muslimske kvinner påberoper seg at et shariaråd vil kunne gjøre det lettere for dem for eksempel å bli registrert som skilt i islamske registre, men jeg tror ikke det trengs noe shariaråd til det. Det kan løses med en koordinering fra for eksempel fylkesmann til menigheten der paret ble viet, sier hun.

Aps Khalid Mahmood sier shariaråd i Norge er en veldig dårlig idè, og at han så langt ikke har registrert et eneste godt argument for å etablere noe shariaråd:

– Jeg synes det forferdelig trist at en organisasjon som Islamsk Råd Norge er positive til dette. Utspill som dette er med på avgrense muslimer fra det som er hovedstrømmen i storsamfunnet. Det kommer til syvende og sist til å ramme muslimene og ikke storsamfunnet, sier Mahmood.

– Det vitner om at imamer og institusjoner i Norge har mangel på kunnskap og har begrenset mulighet til å delta i en bred debatt. Det er det samme som å melde seg ut av samfunnet, sier han.

– For å få en vellykket integrering må man si ja til mye, men også nei til noe. De som ønsker shariaråd i Norge krever i både pose og sekk. De vil på den ene siden nyte godt av de demokratiske rettighetere som Norge gir dem, samtidig ønsker de restriktive og selvoppnevnte institusjoner. Dersom de ønsker å leve etter sharia, kunne de ta seg en tur til Iran eller områder i Afghanistan som er under taliban styre og se hvordan det er der, sier han.

Krfs Dagfinn Høybråten og Frps Per-Willy Amundsen sier at deres partier ikke vil akseptere en rettslig subkultur med andre regler og normer i Norge.

Aftenposten: Ingen støtte til shariaråd

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂