Sakset/Fra hofta

I England finnes rundt 100 såkalte shariaråd. De operer på en frivillig basis og skal veilede muslimer som søker deres råd i spørsmål hvor islam har en oppfatning om hva det «riktige» svaret er.  Så det omfatter stort sett alle livets gjøremål og livssituasjoner. Det spiller ingen rolle om kvinnen har vært igjennom en rettssak for å få retten på sin side – avgårde bærer det allikevel til shariarådet, for det er man kan få «riktig» svar. Og her stiller kvinnene heller dårlig.

Det var Theresa May selv, som innenriksminister, som igangsatte granskningen av shariarådene. Hun hadde selv tidligere vært positiv til at muslimene skulle få ha sine egne råd, så lenge det ikke gikk på bekostning av de almenne lovene.

Sharia teaching is being “misused” and “exploited” to discriminate against Muslim women, the Home Secretary, Theresa May, has claimed, as she unveiled plans for an independent inquiry into the issue.

sharia-court

Denne trenger ingen kommentar annet enn %#@!!

Idag kommer det frem at shariarådene saboterer rettssaker hvor det er anklager om kvinnemishandling. Shariarådene skal ikke blande seg i straffelovssaker, men den restriksjonen bryr de seg ikke om. The Muslim Arbitration Tribunal (Mat), i Warwickshire, ble startet i 2007 for å gi råd i sivile- og familiesaker i henhold til islamsk lover. Det ble ingen innertier. Rådet involverer seg aktivt i de offentlige straffesakene om familievold og bruker sin makt til å overtale påtalemyndigheten (Crown Prosecution Service – CPS) til å henlegge saker og oppmuntrer kvinnene til gjenforening med sine voldelige ektefeller. Kvinnegruppa Southall Black Sisters, (som er litt tøffere enn Ottar) uttaler:

‘The Mat, for example, actively involves itself in criminal proceedings on domestic violence, despite stating that it is unable to deal with criminal offences.

‘It uses its position of power to persuade the CPS to drop charges and to encourage women to reconcile with abusive partners without reference to court orders they may already have or to risk assessments and safety planning.’

‘Sharia councils and the Mat hold themselves out to be ‘courts of law’ but they are in fact highly arbitrary decision making forums that use dominant, patriarchal and authoritarian interpretations of Muslim codes which are passed off as ‘sharia’ laws.’

Viktig å merke seg at disse shariarådene er uregulerte råd og langt fra noen offentlige domstoler. Men innenfor det muslimske samfunnet, som ofte er et parallellsamfunn med mer eller mindre vanntette skott mot det britiske samfunnet, så oppleves det selvfølgelig ikke slik.

The Sunday Times presenterer idag en artikkel om problemene som er i ferd med å utvikle seg. I 2008 meldte avisen at et shariaråd hadde fått seks kvinner til å trekke tilbake anklagene om familievold fra det offentlige rettssystemet. Og dette er selvsagt et økende problem. For islam har ikke endret oppfatning om hvordan kvinner skal behandles eller hvilken underordnet stilling kvinnen skal ha i samfunnet såvel som i hjemmet.

De mest sårbare kvinnene i samfunnet utsettes for et utilbørlig press om å holde kjeft og holde ut. For det er jo mannen som har rett.

The Muslim Arbitration Tribunal (Mat) har ikke tenkt til å gi seg. Til The Sunday Times sier de:

«Mat will continue to assist unfortunate victims of domestic violence in seeking resolution through mediation when such victims choose to and want to engage with the services of Mat.»

Hvilke andre rådgivere ville overhodet kommet på tanken om å megle mellom et offer for familievold og en overgriper! Det lyser frivillig tvang lang vei.

Erna Solberg var inne på tanken om shariadomstoler i Norge i 2003.

– Vi ønsker en dialog med de miljøer dette gjelder. Det er helt klart et ønske om en slik domstol, om vi kan finne en måte å etablere det på i Norge. Men det må initieres av miljøene selv, sier kommunalminister Erna Solberg.

Etter en studietur til England kunne hun konkludere:

– Det ser ut til at de der har fått til noe de fleste muslimske trossamfunnene forholder seg til, sier Erna Solberg.

Solberg har i ettertid sagt at hun la idéen om shariadomstoler død.

Direktør ved Domstoladministrasjonen, Tor Langbach, var mer positiv. Han var villig til å starte utredning om formelle shariadomstoler i Norge i 2011. Noe Knut Storberget avviste kontant. Tor Langbach argumenterte:

– Ut fra det vi har sett så går det på megling mellom folk og fremstår ikke som noen trussel eller noe spesielt skummelt, sier Tor Langbach, direktør ved Domstolsadminstrasjonen i Norge, til NRK på spørsmål om dette også kan være aktuelt i Norge.

«Ut fra det vi har sett». Det sier vel alt vi trenger å høre.

I norske moskéer har man såkalte «konfliktråd». De religiøse ledere engasjerer seg i ekteskapskonflikter, familievold og problemer mellom barn og skole, skriver NRK. Så det er igrunnen akkurat som et engelsk shariaråd da. De engasjerer seg også i de samme tingene. Som en kuriositet ser jeg at den britiske islamisten og jihadisten Anjem Choudary som de endelig har fått dømt og fengslet var i Sharia Court UK og at han ble intervjuet av NRK i denne sammenhengen:

– Jeg tror at islamsk lov er mye mer rettferdig enn loven her i landet, sier Anjem Choudary, fra Shari’ah Court of UK, til NRK.

No surprises there then.

Jeg skal vedde på at muslimske kvinner i Norge også utsettes for press av disse konfliktrådene til å la være å anmelde familievold, eller trekke sakene. Vårt Land har også vært litt bekymret for konfliktrådene og skrev tidligere i år:

Folk med innvandrerbakgrunn fra såkalte «æreskulturer» bruker ikke familievernet ved konflikt i familie eller forhold, skrev Vårt Land mandag. De søker heller råd og mekling i storfamilien eller hos religiøse tillitspersoner. Flere eksperter er bekymret for om kvinner og barns rettigheter ivaretas godt nok her.

Minhaj konfliktråd sier at de ikke føler seg truffet av bekymringen for familierådgivning uten offentlig regi.

– Vi følger loven og varsler myndighetene ved vold eller livstruende trusler. Min erfaring er at norsk og islamsk lov stemmer overens, sier Ejaz Ahmed Waraich.

«Min erfaring er at norsk og islamsk lov stemmer overens». Varselklokkene ringer høyt nå. Vi kan likegodt gå over til sharia for det er jo det samme som norsk lov!

Basim Ghozlan ved Rabita-moskeen i Oslo blir stadig bedt om råd eller om å mekle i familiekonflikter. Han kommer med et eksempel på en sak som ihvertfall jeg med en norsk kulturbakgrunn ville kalt en ikke-sak. Ghozlan stiller spørsmål om det er greit å skifte mening før man gifter seg og illustrerer med dette at vi virkelig lever i parallellsamfunn.

– Si at en jente og gutt har lovet hverandre å gifte seg. Så skifter jenta mening før ekteskapet er inngått. Er det greit? Hva skal hun gjøre om hun har dårlig samvittighet for å si det til ham, fordi hun ikke vil fornærme eller såre ham?

Det er umulig å stanse disse konfliktrådene, for alt er frivillig. Akkurat som hijab er frivillig, og ramadan er frivillig, og bønnetid i moskéen er frivillig, og valg av ektefelle fritt og…

Men nå sier britene at shariarådene der er blitt et problem. Hva med her? Vi er litt etter i innvandringsløypa, så vi oppdager det om 10 år kanskje? Og da vil det være en stor overraskelse og en skuffelse og det vil selvfølgelige ikke gjelde alle konfliktrådene for de gjør jo så mye bra arbeide osv. osv.

Daily Mail  The Sunday Times 30.10.16(papirutgaven)