Norges Bank har gitt et råd til Finansdepartementet om at oljefondet ikke bør eie olje- og gassaksjer. Det er som å sage over grenen man selv sitter på. Norges Bank sier de kun ser på saken ut fra en investeringssynsvinkel. Men hvordan kan sentralbanken late som om den ikke er ivaretager av Norges største formue – olje og gass?

Det er riktig som banken sier: Olje- og gassaksjer svinger. Men det er ikke noe nytt. Hva som er nytt, er at olje- og gass av noen forvises til skammekroken.

I dette tilfellet er det Norges Bank som snakker nasjonalformuen ned ved å si at Statens Pensjonsfond Utland ikke bør eie aksjer i olje og gass.

Det kan ikke tolkes som annet enn at også norske finansmyndigheter er grepet av politisk korrekthet. Vi tar avstand fra energiformen som har skapt oljefondet.

Det er et signal om at Norges Bank setter politisk ideologi foran sunn økonomisk egeninteresse.

Rådet vil nok bli lagt merke til internasjonalt, men kanskje av helt andre grunner enn det banken tenkte seg.

Norges Bank mener oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass. Tanken er å redusere sårbarheten ved fall i oljeprisen.

Banken foreslår i et brev til Finansdepartementet å ta disse aksjene ut av referanseindeksen for fondet. Norges Bank mener det vil redusere sårbarheten for et varig fall i oljeprisene.

– Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering, og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding.

Olje- og gassaksjer utgjør i dag omtrent 6 prosent av fondets referanseindeks for aksjer, til en verdi av omtrent 300 milliarder norske kroner.

Norges Banks analyser viser at olje- og gassaksjer i langt større grad enn andre sektorer er eksponert for endringer i oljeprisen. Olje- og gassaksjer har hatt betydelig lavere avkastning enn det brede aksjemarkedet i perioder med fallende oljepriser, påpeker banken.

Norges Bank tar også utgangspunkt i verdien av statens fremtidige olje- og gassinntekter og statens direkte eierskap i Statoil.

– Investeringene i fondet og eierskapet i Statoil gir i sum staten om lag dobbelt så stor eksponering mot olje- og gassaksjer enn hva som følger av en bred global aksjeindeks, heter det i pressemeldingen.

Beslutninger om sammensetningen av oljefondets referanseindeks skal tas av Finansdepartementet. Departementet tar sikte på at regjeringen kan legge fram sin konklusjon høsten 2018.

– Problemstillingen som Norges Bank tar opp, er omfattende og har mange sider. Rådet fra banken må behandles på en grundig og god måte, slik praksis er for alle viktige veivalg i forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland (oljefondet). Regjeringen har ansvar for helheten i norsk økonomi og må se bredt på problemstillingen, sier finansminister Siv Jensen. (NTB)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂