Nytt

Den tyske riksadvokatens hovedsete i Karlsruhe. Foto: Wikimedia Commons.
 

Rettssystemet i Tyskland overbelastes av et høyt antall saker som har å gjøre med islamsk terror. Bare hittil i år har tyske påtalemyndigheter åpnet mer enn 900 terrorsaker, hvorav mer enn 800 mot radikale islamister, skriver Die Welt. I hele 2016 ble det til sammenligning åpnet 250 saker, har storavisen fått opplyst av det tyske riksadvokatembedet.

Antallet er svært høyt med tanke på at det tross alt ikke er blitt begått så mange terrornangrep i Tyskland, hvilket tyder på at strafferetten også er kommet til anvendelse mot såvel returnerte fremmedkrigere som hjemmeavlede islamister på forskjellige stadier av planlegging av terror.

Dommer Barbara Havliza ved delstaten Nordrhein-Westfalens høyesterett advarer om at det pågår radikaliseringsprosesser i fengslene – hvilket også bærer bud om at straffeforfølgelse for det første ikke innebærer noen permanent fjerning av risiko fra islamistenes side, og for det andre at fanger som ikke er radikalt islamisert, løper høyere risiko for å gå den veien.