Nytt

Illustrasjonsfoto: © carlosphotos / Depositphotos (utsnitt).

 

Tysk politi og påtalemyndighet mistenker at det pågår en storstilt asylsvindel over hele landet, hvor tyske menn mottar bestikkelser fra gravide, asylsøkende kvinner for å erklære farskap til barnet. På den måten får barnet automatisk tysk statsborgerskap, og moren rett til opphold i Tyskland.

I Berlin har antallet slike saker økt de siste månedene, sier Martin Steltner ved statsadvokatembedet. Die Welt skriver:

«Vi har noen personer som har erklært mer enn ti farskap», sier Steltner.

Den regionale allmennkringkasteren Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) opplyser at det kan dreie seg om opp mot 700 saker bare i den tyske hovedstaden. Statssekretær i Innenriksdepartementet Ole Schröder (CDU) tror det virkelige antallet er mye høyere.

Metoden er enkel, og kan også brukes av personer som savner asylgrunnlag:

De gravide kvinnene skal vanligvis komme på turistvisum til Tyskland, hvor de søker om asyl. På grunn av svangerskapet blir de ofte tolerert, selv om det ifølge Tysklands migrasjons- og flyktningedepartement ikke automatisk gir beskyttelsesstatus. Dette avgjøres uansett etter individuell vurdering.

For siden å kunne bo i Tyskland har kvinnene derfor behov for at en tysk mann påtar seg farskapet. For det er de ofte villige til å betale opptil 5000 euro. Foruten de falske fedrene profiterer åpenbart også advokater og notarer.

Beløpet som mottas for avskaffelse av fedrelandet, eksponerer en også for risikoen for å betale barnebidrag. Men en spesialist i familierett sier til Die Welt at staten gjerne stepper inn for trygdede som ikke kan betale selv. Myndighetene kan sette vedkommende i gjeld, men den byråkratiske jobben blir i praksis ikke gjort – og ikke spiller det nødvendigvis noen større rolle heller, dersom vedkommende måtte være rede til å brenne broene til Tyskland.

Forretningsmodellen fungerer altså. Ny lovgivning skal være underveis for å få bukt med problemet, men inntil videre er det ingenting myndighetene kan gjøre med mor og barn. En avgjørelse i forfatningsdomstolen fra 2013 fastslår at farskap ikke skal bestrides, selv i mistenkelige tilfeller. Biologisk farskap er uansett ikke noe krav. Dertil kommer risikoen for at barnet blir statsløst, hvilket er et brudd på menneskerettighetene. Retten til å beholde sitt eget land har det hittil ikke vært så nøye med.