En 33 år gammel iraker kjent som Abu Walaa føres den 26. september 2017 inn i en rettssal i Celle, Niedersachsen, tiltalt for å ha rekruttert fremmedkrigere for den islamske staten (IS) i Syria. Foto: Julian Stratenschulte / Reuters / Scanpix.

 

Tyskland er i ferd med å oppdage at masseimport av mennesker fra islamske land skaper et langsiktig problem med islamske ekstremister av uhåndterlige dimensjoner.

For tiden sitter det rundt 150 islamister i tyske fengsler, men antallet ligger an til å øke kraftig i tiden fremover. Bare i fjor innledet den tyske riksadvokaten straffeforfølgelse i omlag ett tusen nye terrorsaker, skriver Die Welt. Hundrevis av saker er tatt ut av delstatenes påtalemyndigheter mot hatpredikanter, voldsmenn, krigsforbrytere og fremmedkrigere som er returnert fra Syria.

Personene det er tale om, har gjerne ingen respekt for tysk lov. En tyrkisk islamist som i 2012 ble dømt til seks års fengsel for et knivangrep på to politifolk i Bonn, hadde kastet den tyske grunnloven gjennom rettslokalet under straffesaken og sagt at hans eneste lov var Koranen, som blant annet sier at den som fornærmer profeten skal dø. Seks år er gått. Hvordan forsvarer man å sette en slik sikkerhetstrussel på frifot i Tyskland?

Litt lenger frem i tid blir spørsmålet hvordan man forsvarer å ha et høyt antall slike personer gående løs.

«Den bølgen av utreiser til Syria som vi diskuterte for noen år siden, finner vi delvis igjen i fengslene», sier justisminister Eva Kühne-Hörmann (CDU). I de neste årene forventes en «bølge» av ekstremister i fengslene.

Mens politikerne og offentligheten diskuterer, er det noen i førstelinjen som må hanskes med individene det er tale om, i første omgang fengselsvesenet. I Frankrike har fengselsansatte gått til streik i protest mot sikkerhetstruslene ikke minst fra innsatte jihadister, som ved flere anledninger har angrepet fengselsbetjenter.

I Tyskland befinner de seg i den advarende fasen. Hvis flere blir fengslet, øker det risikoen for de fengselsansatte, sier René Müller, som er leder for de fengselsansattes fagforening. Nyansettelser som koalisjonsregjeringen har bebudet for justissektoren, kommer i liten grad fengselsvesenet til gode, mener han.

I delstatene gjør man så godt man kan, og da gjerne i et tradisjonelt rehabiliteringsperspektiv:

I Nordrhein-Westfalen, hvor det for tiden sitter 34 «bekjennende islamister» har delstatsregjeringen i mellomtiden truffet tiltak. «For å bekjempe ekstremismen og radikaliseringen har rettsvesenet i Nordrhein-Westfalen grunnlagt et eget senter for tverrkulturell kompetanse», sier delstatens justisminister Peter Biesenbach (CDU). Ekstra integreringsoffiserer er blitt ansatt. I tillegg finnes det nå fire islamske lærde «som utelukkende er beskjeftiget med opplæring av våre fengselsansatte», sier Biesenbach.

Skal man le, gråte eller spy?

Hardkokte jihadister forandrer ikke mening, sier den franske journalisten og forfatteren David Thomson, som er spesialist på feltet. Og det hjelper ikke om de blir gjort til gjenstand for et kostbart apparat av personer med tvilsom kompetanse og lojalitet, som tar form av sentre med navn man skulle tro var en parodi. Det offentlige skal altså betale islamlærde for å drive opplæring – i hva? I eventyrfortellinger om at islam er en fredelig religion som jihadistene har misforstått?

Det er tvilsomt om sikkerhetstjenestene vil la seg overbevise. De vil bli nødt til å holde et øye med hundrevis – etterhvert kanskje også tusenvis – av islamister, slik Frankrike og Storbritannia allerede gjør, forøvrig en regning for allmennheten som kommer på toppen av ekstra fengselsinnsatte, politifolk, jurister, tolker, islamlærde og «integreringsoffiserer».

Tyskland skal altså lære på den harde måten det andre har gjort før dem, hele tiden idet man omhyggelig unngår å erkjenne at ekstremismen går som en rød tråd gjennom islams doktrine og historie, og må sies å være iboende i islam. Verden vil virkelig bedras.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.