Bildet: Styrker fra Hviterussland, Russland og Serbia trente sammen under Slavic Brotherhood 2016-øvelsen i Serbia. Når folk med bakgrunn fra serbisk militære får administrasjonsrettigheter over svenske registre, må man regne dem for kompromittert.

Statsminister Stefan Löfven avslørte under pressekonferansen i slutten av juli at justisdepartementet allerede i september 2015 ble varslet om at Transportstyrelsen planla å outsource driften av Sveriges infrastruktur til IBM med personer som ikke var sikkerhetsklarert.

Dette var tre måneder før IBM overtok, dvs med god tid til å stanse prosjektet som risikerte å gi utenlandske makter nøklene til Sveriges infrastruktur.

– Hur de har fått och tagit emot information, det får de själva redogöra för, sade Stefan Löfven om justitiedepartementet på presskonferensen.

Men justisdepartementet nekter å svare. Det Löfven gjorde var å toe sine hender. Han fortsetter den ansvarsfraskrivelse som har vært regjeringens mønster hele tiden. Selv etter at skandalens omfang er kjent, fortsetter hans regjering å «dra sig undan».

Dagens Nyheter har funnet ut at informasjonen må ha kommet frem i det månedlige møtet mellom Säpo og justis- og innenriksdepartementet som vanligvis ledes av statssekretær i innenriksdepartementet.

Flera personer med mycket god insyn i arbetet på regeringskansliet uppger dock att Säkerhetspolisen troligtvis informerade justitiedepartementet under de regelbundna möten som hålls minst en gång i månaden. Under mötena, som sker i regeringskansliets lokaler, informerar Säpo om pågående ärenden. Enligt DN:s källor leds mötena vanligtvis av antingen Anders Ygeman, som fram till förra veckan var inrikesminister, eller hans statssekreterare på justitiedepartementet.

Statssekretær var Ann Linde. Hun ble under omrokeringen i sommer utnevnt til handelsminister og nekter å svare på pressens spørsmål.

Löfvens regjering sier de ikke vil si noe så lenge den svenske konstitusjonskomiteen arbeider. Den skal ha sitt første møte 17. august og regnes ikke bli ferd før et godt stykke ut i 2018. En slik tystnad finner ikke mediene seg i.

Regjeringens munnkurv på seg selv øker frustrasjonen og irritasjonen hos opposisjonen og mediene, som fortsetter å grave.

Sekvensen av hendelser, det som gjorde skandalen mulig, er kjent. Generaldirektør Maria Ågren underskrev en fravikelse fra loven om sikkerhetsklarering som gjorde det mulig å overdra arbeidet til personer som ikke var sikkerhetsklarert. Dette var ikke en gang svenske borgere, dvs man hadde ingen mulighet til å sjekke dem. IBM outsourcet til andre firmaer. Sverige ga fra seg nøkelene til fremmede.

Dette var det folk på Transportstyrelsen som reagerte, vi snakker tross alt om en gammel byråkratisk kultur hvor det heter at ting skal gjøres riktig. Säpo fikk nyss om saken og forsøkte å stanse overdragelsen. Likevel gikk den sin gang. Her er det mange detaljer pressen ønsker svar på. Ikke minst det som gjelder det politiske ansvar.

När Säkerhetspolisen informerade regeringskansliet i september 2015 var Transportstyrelsen mitt uppe i arbetet att föra över it-driften till IBM. I november samma år varnade Säpo myndigheten för riskerna med det och rekommenderade ett omedelbart stopp. Månaden därpå tog IBM över it-driften trots varningarna vilket ledde till att Säpo efter årsskiftet, i januari 2016, inledde en förundersökning. Ann Lindes dåvarande chef, inrikesminister Anders Ygeman, har sagt att det var i samband med det som han själv fick kännedom om säkerhetsläckan.

Hvis Löfven og hans regjering tror de kan få skandalen til å gli over ved fortsatt sekretess, tar de trolig feil. Jo lenger de venter, jo større blir fallet. Skandalens omfang – ikke et dekkende ord – er så stor at det tar tid før det synker inn. Flere berørte vil snakke med pressen. Regjeringen er allerede på defensiven.

Når the shit hits the fan, som man sier på engelsk, hender det den skyldige skal legge alle kort på bordet. Det gjør ikke Löfven og det kan komme til å koste ham, ikke bare makten, men også all ære.

Han har spilt hasard med rikets sikkerhet.

Mediene er plutselig ikke like lydige. Selv SVT konstaterer at den politiske skandalen vokser.

– Ja, den politiska skandalen i detta har vuxit i och med att vi nu har fått veta att EU-minister Ann Linde är den i Stefan Löfvens nuvarande regering som först fick vetskap och kännedom om skandalen på Transportstyrelsen.

Alliansen kan komme til å kreve at også hun må avgå. De har fortsatt mistillit til forsvarsminister Peter Hultqvist.

Hva blir det igjen av regjeringen hvis fire statsråder må gå av?

Serbisk militær hadde admin.rettigheter

En tidligere serbisk militær, Aleksandar Vulovic, fikk fulle admin.rettigheter til Transportstyrelsens registre, kan Nyheter Idag fortelle.

Så sent som 21 oktober 2015 gjordes en beställning om att även en Aleksandar Vulovic på det serbiska företaget NCR skulle få administratörs­­rättigheter. Anledningen var att NCR var underleverantör till IBM som Transportstyrelsen skulle outsourca verksamheten till. Den 9 november utfördes beställningen och Vulovic kunde sitta i Serbien och logga in som administratör på Transport­styrelsens IT-nätverk där bland annat hela det svenska militära fordons­registret finns.

Vulovic har en profil på Linkedin där han i sitt CV är öppen om sina tidigare arbetsgivare. En av dem sticker ut från mängden: Serbiska militären.

Från januari 1995 till mars 2005, i drygt tio års tid, var Vulovic sergeant på telekommunikations­centrumet på flygbasen Batajnica i Belgrad – Serbiens största flygbas. I hans arbetsuppgifter ingick bland annat att installera och underhålla avancerad telekommunikations­­utrustning.

Serbia og Russland øver fortsatt sammen. Det Serbia vet, vet Russland.  Når noen sier at man ikke kan vite om noe er kompromittert er det useriøst. Enhver sikkerhetsansvarlig vil gå ut fr at alt er kompromittert, herunder numrene på svenske militære kjøretøy.

Man tror nesten ikke det man leser:

Av Säpos förundersökning framgår att informationen i Transportstyrelsens IT-system lagrades okrypterad. Vidare visar förhör med personal på myndigheten att de själva inte kände till vilken information som var skyddsvärd och vilken som inte var det.

Skandalen vitner om et forfall i svenske forvaltning som går langt ut over en enkelt sjef. Regjeringen fikk vite, men unnlot å reagere. Skandalen vil fortsette å rulle.

 

http://www.dn.se/nyheter/politik/regeringskansliet-lagger-locket-pa-om-it-skandalen/?forceScript=1&variantType=large

https://nyheteridag.se/valjarnas-dom-efter-it-skandalen-bade-regeringen-och-alliansen-har-misskott-sig/

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂