Sylvi Listhaug. Stillbilde: YouTube.

 

At redningsbåtene slutter å frakte migranter til Europa, er det eneste som kan stagge krisen i Middelhavet, mener Frp-statsråd Sylvi Listhaug.

Tilbake fra foreldrepermisjon, men like stridbar som før. Regjeringens mest omstridte statsråd gjør seg klar til valgkamp.

– Europa må ha kontroll på yttergrensene. Det er ikke bærekraftig over tid med så stor innvandring av økonomiske migranter som vi ser nå, sier innvandrings- og integreringsministeren i et intervju med NTB.

– Å ønske seg et bedre liv er forståelig, men gir ikke grunnlag for opphold i Europa, fortsetter hun.

Vendereis
Over 100.000 flyktninger og migranter har siden januar krysset Middelhavet til Europa. Tre av fire har ankommet Italia. Slik Listhaug ser det, er det bare én mulig løsning på situasjonen: Redningsbåtene må gjøre vendereis med migrantene som plukkes opp, og sette dem i land på kontinentet hvor de kom ifra.

– Løsningen er å få til en avtale med et land på andre siden. Det jobbes iherdig med dette i EU. Da vil dette stoppe med en gang. Det er ingen som er interessert i å betale masse penger for å bli plukket opp og satt tilbake til utgangspunktet, sier Listhaug.

Ideen er ikke ny. Å styrke Libyas kystvakt har lenge vært en prioritert oppgave for EU-landene. Men om migrantene settes i land i Libya eller en annen plass, er ikke det viktigste for Listhaug. Poenget er at de ikke skal fraktes til Europa.

– Det vil jo bare stimulere til mer trafikk, sier hun.

Retningsvalg
Listhaug kaller høstens valg et retningsvalg.

– Det er et retningsvalg for alle som er opptatt av ulikhet, fattigdomsbekjempelse og hva slags kultur Norge har og skal ha i framtiden. Veksten i antallet fattige er nesten utelukkende knyttet til innvandring. Om vi lykkes, avhenger av hvor mange som kommer hit de nærmeste årene, sier hun.

Frp-statsråden mener retorikk og ordvalg har mye å si for hvor attraktivt Norge framstår for alle dem som drømmer om et liv i Vesten. Hun sier kravene til familieinnvandring må skjerpes ytterligere, og frykter at en ny regjering vil lempe på reglene som møter enslige mindreårige asylsøkere.

– Jeg er ikke trygg på at en Støre-regjering vil være like tydelig som dagens regjering. Hans største problem er samarbeidspartnerne. I verste tilfelle kan vi få SVs Audun Lysbakken som innvandringsminister.

«Svenske tilstander»
Det vakte oppsikt tidligere i sommer da Frps to statsråder i Justisdepartementet, Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug, tilsynelatende var på kollisjonskurs i spørsmålet om deler av Oslo preges av «svenske tilstander».

– Vi er ikke der i Norge. Men vi må ikke være naive og tro at dette ikke er noe som kan komme hit, klargjør Listhaug. På spørsmål om hva hun legger i selve begrepet, svarer hun som følger:

– Det er områder i Sverige der politiet blir beskutt og kastet stein etter, der svensk lov ikke blir respektert, der det er gettolignende tilstander og lokalbefolkningen trakasseres. Det er utviklet parallelle samfunn.

Listhaug sier hun «absolutt ikke» føler seg truffet av uttalelsene som statsminister Erna Solberg (H) lot falle under Id-markeringen i Vallhall, der hun tok et oppgjør med krefter som skaper «mer splittelse og mindre samhørighet».

– Det er viktig å unngå splittelse og at vi behandler hverandre med respekt. Men vi kan heller ikke skyve problemene under teppet. Kreftene som hyler og maser om retorikken min og vrir og vender på alt jeg sier, vil fortsette med sitt. Det får de bare gjøre, sier Listhaug.

(©NTB)