Nigel Farage slutter ikke å hamre løs på EU-parlamentarikerne selv etter at britene ved folkeavstemning har besluttet at de vil forlate unionen. Folk vil ha mindre Europa, ikke mer, slik Guy Verhofstadt påstår, sier Farage, som føler at han befinner seg i en religiøs sekt. Den verbalt hardtslående UKIP-lederen legger til at EU-parlamentarikernes egne velgere vil ha en hardere linje mot den muslimske innvandringen enn selv Donald Trump ønsker: Kun 20 % av de spurte i en europeisk meningsmåling ønsker at den skal fortsette.