Nytt

Den sosialistiske franske presidentkandidaten Arnaud Montebourg har lovet å «reforhandle» Schengen hvis han blir valgt som president. Han vil innføre et dobbelt system: Grensekontroller av egne landegrenser og forsterkninger av Europas grenser. I kampen mot terroristene. Men effektive og strenge grensekontroller er det samme som å kvitte seg med Schengen. I det minste hvis grensekontrollene skal være mer enn dagens stikkprøver som gjør at terroristene lett slipper igjennom.

Jihadterror preger fransk politikk: Det er umulig å bli valgt til ny president hvis man ikke setter franskmenns sikkerhet i førersetet. Selv venstresiden innser det.

Fri flyt av varer og mennesker ble avtalt i en fredelig periode i 1990, sier Montebourg. Vi kjente ikke til de truslene som vi gjør idag.

Ce traité, s’est-il justifié, date «de 1990» et a été conclu «à une époque très pacifique», où «les menaces n’étaient pas celles que nous connaissons aujourd’hui».

Arnaud Montebourg vil også sette opp et eget nasjonalt anti-terror rettssystem, slik den konservative Nicolas Sarkozy tidligere har foreslått.

Le Parisien  Daily Express