Bydel Grorud har satt av 300 000 kroner for å dekke treningsavgiften for fattige barn. Det handler om innvandrerfamilier. En allerede kostbar innvandring blir enda mer kostbar når skattebetalerne også skal dekke treningsavgiften til våre nye landsmenns barn. Ordningen forsvares ikke minst fordi den får innvandrerjenter til å delta i idrett. Det har seg nemlig slik at det å betale for jenters fritidsaktiviteter blir lavt prioritert blant innvandrerfamiliene i bydel Grorud.

Penger endrer neppe synet på kvinner som er fremtredende blant grupper av våre nye landsmenn.

– Vår erfaring er at i noen familier med minoritetsbakgrunn blir ikke jentene prioritert når foreldrene må betale treningsavgift. Får de trene gratis, så er det mer sannsynlig at de får være med. Dette ser vi også gjennom denne ordningen, sier Pedersen.

osloby