Innenriks

Norges multikulturelle utstillingsvindu sliter stadig på flere områder. 25 prosent av Groruddalesbarna vokser opp under den fastsatte fattigdomsgrensen til EU. KrF ønsker nå at det offentlige skal betale én fritidsaktivitet for fattige barn. Dette skal utgjevne forskjellene.

Ikke nok med at de fremmedkulturelle tar over nordmenns hovedstad. Nå skal skattebetalerne også betale fritidsaktivitetene til våre nye landsmenn.

Ett av fire barn i en familie i Groruddalen lever under EUs fattigdomsgrense. KrFs Erik Lunde går til valg på å oppfordre det offentlige til å dekke utgifter til en fritidsaktivitet for barn i lavinntektsfamilier for å utjevne forskjellene.

Gjennomsnittsinntekten på Slemdal i 2013 var 854.000 kroner, mens den var på 300.000 på Romsås. Tall fra Fafo viser at ett av fire barn lever i en familie med inntekt under EUs fattigdomsgrense i Groruddalens fire bydeler. Dette ønsker KrF å gjøre noe med.

—-

– Vi ser for oss at det offentlige stiller opp med midler, et beløp som kan dekke utgiftene til en fritidsaktivitet for barn i lavinntektsfamilier, som for eksempel fotball.

groruddalen.no