Arbeidsminister Marte Mjøs Persen sier det er helt uaktuelt å øke trygden til de fattigste i Norge.

– Vår viktigste oppgave er å sørge for at folk har jobb og økonomi til å komme seg gjennom krisen, og at forskjellene ikke øker. Vi kan ikke løse dette bare ved å bruke mer penger. Det vil være negativt for folks økonomi, fordi renten vil øke mer enn nødvendig. Vi er nødt til å ha offensiv omfordeling og målrettede tiltak for de mest utsatte i samfunnet. Det gjør regjeringen nå, sier Persen til Dagsavisen.

Regjeringen vil heller ikke øke minstesatsene, og har ikke foreslått dette i statsbudsjettet.

– Men det er en situasjon som kan endre seg. Og jeg kommer med en stortingsmelding til våren der vi skal følge opp evalueringen til pensjonsutvalget, og der er blant annet minstesatser et tema. Men det er viktig at vi ser på dette helhetlig. Vi har nesten 200.000 personer med nedsatt arbeidsevne. Mange av dem har helseutfordringer, mange mangler kompetanse, men mange av dem kan også jobbe litt eller mye. Derfor er det viktig å bruke hele verktøykassa til Nav for å få flere ut i arbeid. Det er viktig for den enkelte, men også for samfunnet vårt, sier Persen.

Kvinnen med ansvaret for Nav og trygdesystemet i Norge er fast bestemt på at utmåling av sosialhjelp skal være en skjønnsmessig og individuell vurdering.

– Det skal dekke nødvendige levekostnader. Men det er klart at de prisstigningene vi ser i dag på ting som mat, bolig og strøm, skal være en del av det. Det har både Nav og kommunene fått tydelig beskjed om at må være basert på individuelle vurderinger, sier hun.

EUs fattigdomsgrense ikke sammenlignbart i Norge

Persen mener videre at det ikke er naturlig å sammenligne EUs fattigdomsgrense med et land som Norge.

– Det er ikke ønskelig at folk er fattige, men det er store forskjeller på det norske systemet og mange andre europeiske land som denne standarden er satt for med tanke på for eksempel gratis helsevesen for alle. Det er noen sentrale godt utbygde velferdstjenester som ikke skal dekkes av inntekten vår i Norge. Jeg sier bare at sammenligningsgrunnlaget ikke nødvendigvis er helt gitt, fordi det er en del utgifter mange i europeiske land som vi ikke har i landet vårt, mener statsråden.

NRKs Debatten avslører fattigdom i Norge

Frivillige organisasjoner og Nav

Norge er i 2022 blitt et land hvor matkøene vokser. Mjøs Persen mener de fattigste kan oppsøke frivillige organisasjoner for å få hjelp.

– Vi har en lang tradisjon i Norge der frivillige organisasjoner gjør en veldig viktig jobb. De møter mennesker som står i vanskelige situasjoner. Frivilligheten er også i mer normale tider et veldig viktig supplement til offentlige tjenester. Det kan være ulike årsaker til at folk står i matkøer, og for meg er det viktig å understreke at folk bør oppsøke Nav om de trenger hjelp.

En undersøkelse Ipsos har gjort for Frelsesarmeen, viste nylig at så mange som hver fjerde nordmann gruer seg til jul. Persen mener at Nav er der av en grunn, og at det ikke bare er økonomi som gjør at folk gruer seg til jul.

– Jeg forstår at det er mange som synes situasjonen nå er vanskelig, nettopp fordi økonomien har endret seg for veldig mange mennesker. Til dem har jeg lyst til å si at hvis økonomien er så vanskelig nå at man ikke klarer å håndtere det på egen hånd, så oppsøk det lokale Nav-kontoret og be om hjelp. De kan også hjelpe med råd og veiledning. Dess raskere man oppsøker hjelp, jo bedre er det. Det kan være ulike årsaker til at folk gruer seg til jul. Ensomhet er også en del av det bildet, avslutter statsråden.

 

 

 

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som e-bok her!


Kjøp julegavene fra Document!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.