Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), mener det ikke er godt nok å bevilge 157,7 millioner kroner til redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Gratis SFO for barn i «kommuner med levekårsutfordringer» er et foreslått integreringstiltak fra regjeringen. Tiltaket vil koste nærmere 160 millioner kroner. – Dårlig løsning, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), som mener det blir vanskelig for mange å søke om utgiftsdekning i stedet for å tildeles gratis SFO-plass uten søknad.

Regjeringen setter av 157,7 millioner kroner i forslaget til neste års statsbudsjett for å utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V) til Dagbladet.

Ordningen tilsier at betaling av SFO kan utgjøre maks 6 prosent av foreldrenes inntekt for alle klassetrinn, men skal også gå til å dekke gratis SFO for lavinntektsfamilier i «kommuner med levekårsutfordringer»:

– SFO og Aks har blitt en viktig arena for integrering. For veldig mange barn er det der man møter vennene sine etter skoletid og deltar på fritidsaktiviteter. Å ikke kunne gå på SFO fordi foreldrene dine ikke har råd til å betale, kan være et stort tap for det enkelte barn, sier Melby til avisen.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), mener at modellen ikke er god nok:

– Det er en dårlig løsning fra regjeringens side å behovsprøve tilbudet. At foreldrene må søke om å få dekket utgiftene, skaper unødvendig byråkrati. I tillegg skaper det fattigdomsfeller fordi de med lave inntekter vil miste tilbudet når de får jobb eller økt inntekt. Vi har allerede sett på barnehagefeltet at behovsprøving ikke fungerer, sier hun, og viser til at mange som har rett til tilbudet, ikke benytter seg av det.

Norge forandrer seg raskt i takt med innvandringen. Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.