Regjeringen ønsker å styrke satsingen på barn og unges psykiske helse med 170 millioner kroner i neste års statsbudsjett. Helseminister Bent Høie (H) opplyser at kommunene selv skal vurdere hva pengene skal brukes til. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Regjeringen ønsker å styrke satsingen på barn og unges psykiske helse med 170 millioner kroner i neste års statsbudsjett, opplyser helseminister Bent Høie (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til Nettavisen. I tillegg har det kommet en rekke lekkasjer fra statsbudsjettet for 2021.

* 6 milliarder til kampen mot korona i neste års statsbudsjett i tillegg til det ordinære helsebudsjettet og andre krisepakker. 3,8 milliarder skal gå til vaksinekjøp, 1,1 milliarder skal gå til et beredskapslager for legemidler og 650 millioner til testing ved grenseoverganger.

* 500 millioner kroner til politiet slik at de 400 stillingene som ble midlertidig opprettet på grunn av koronapandemien, kan gjøres permanente.

* 120 millioner kroner mer til fritidskort for barn – dermed vil regjeringen bruke til sammen 180 millioner kroner på ordningen.

* 100 millioner kroner til kommunene som skal gå til barn og unge med funksjonshemning.

* Engangsstønaden, som går til mødre som ikke har rett på foreldrepenger, økes fra 84.720 til 90.300 kroner.

* 70 millioner til sikring av gamle kirker.

* Det foreslås å gi Norsk Rikstoto en avgiftslettelse tilsvarende totalisatoravgiften på 3,3 prosent av omsetningen. I fjor var inntekter fra denne avgiften budsjettert til 120 millioner kroner.

* Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet foreslås styrket med 52 millioner kroner. 38 millioner skal gå til Arbeidstilsynet for å sikre bedre håndhevelse av regelverket for innleie som ble innført for byggenæringen i år. 14 millioner går til Petroleumstilsynet for å få bedre kontroll på arbeidsforholdene i offshorebransjen.

* 157,7 millioner til billigere SFO for lavinntektsfamilier. Pengene skal blant annet gå til utvidelse av ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling til også å gjelde tredje og fjerde trinn. Det settes også av penger som skal gå til gratis SFO for lavinntektsfamilier i utvalgte kommuner.

* 170 millioner til styrking av satsingen på barn og unges psykiske helse. 100 millioner går til kommunene, 35 millioner til en digital helsestasjon, 30 millioner til barnevernet og 5 millioner til utvikling og evaluering av det tverrfaglige og oppsøkende teamet FACT ung.

Norge forandrer seg raskt i takt med innvandringen. Kjøp Halvor Foslis bok her!