Sykehuset i Lillehammer videreføres som et stort akuttsykehus, mens Elverum sykehus blir et elektivt sykehus med dagkirurgi og skadepoliklinikk. I tillegg skal det etableres en luftambulansebase i Elverum. Tynset sykehus videreføres som i dag, men med et styrket elektivt tilbud. (Regjeringen)