Klare med nytt budsjett: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Lise Åserud / NTB

Fredag den 6. oktober legger regjeringen frem forslaget til statsbudsjett for 2024. Her er noen av postene som er kjent så langt.

Fremleggingen av statsbudsjett er tradisjonelt høstens store politiske stridstema. Slik blir det også i år, når Støre-regjeringen fredag presenterer sitt forslag til budsjett for 2024.

Siden regjeringen trenger støtte fra SV for å få igjennom forslaget, er det ventet at nettopp SV vil stille krav om endringer i tråd med sine hjertesaker.

Det antas at det vil dreie seg om blant mer skatt for såkalt rike, samt ulike tiltak knyttet til klima, innvandring osv.

NTB har listet opp de poster fra budsjettet som per i dag er kjent.

Økte drivstoffavgifter kan skape sinne hos Sp-velgere

En del vil bli overrasket over at det foreslås økte avgifter på drivstoff, i en situasjon der nettopp nåværende høye prisnivå på bensin og diesel har vært et betent tema over hele landet.

Det handler om en økning på 27 øre per liter.

Spesielt for folk i distriktene, med lange avstander og mye bilkjøring i hverdagen, er dette en økonomisk byrde. Nettopp i distriktene har Senterpartiet sin velgerbase, og det tas neppe godt imot blant disse velgerne at Sp i regjering øker prisene på drivstoff.

Men dette blir ikke en netto prisøkning. Avgiftsforhøyelsen skal i utgangspunktet kompenseres med å sette ned trafikkforsikringsavgiften for fossilbiler med 400 kroner i året. For bilister med stor årlig kjørelengde kan en slik kompensasjon likevel bli for snau.

Uansett kronebeløp og den enkeltes regnestykke vil mange mene at en slik økning vil få en negativ symboleffekt, spesielt for Sp og finansminister Vedum.

Avgiftsøkningen presenteres under fanen «klima», se også lenger ned i artikkelen.

Samferdsel

* Nytt løp i Oslofjordtunnelen skal i gang neste år. Rammen er på 6,5 milliarder kroner. Et mindre beløp settes av i budsjettet for oppstart av byggeprosjektet.

* Oppstart av veiprosjekt på E6 mellom Megården og Sommerset i Sørfold i Nordland. 4 milliarder kroner.

* Penger til ny tunnel på E134 mellom Røldal og Seljestad i Ullensvang. Kostnadsrammen for prosjektet er på 4,9 milliarder kroner.

* 300 millioner kroner til forberedende arbeider for fellesprosjektet Arna-Stanghelle. I juli viste nye tall fra Statens vegvesen at ny vei og bane til Stanghelle vil koste 33,2 milliarder.

* 60 millioner kroner til oppstart av rassikring av veien Rødsliane i Suldal. Det skal bygges en tunnel forbi det rasfarlige strekket.

* Byvekstavtale for Kristiansand. 86,7 millioner kroner.

Oppvekst, skole og utdanning

* Kutt i barnehageprisene fra 3000 til 2000 kroner i måneden i hele landet, og enda mer i distriktene. Helårseffekten blir på litt over 3 milliarder kroner.

* Rentestøtte til kommuner som investerer i bygg og utstyr, for å gjøre skolen mer praktisk. Lånerammen er på 1 milliard årlig over åtte år. Det er satt av 30 millioner kroner på budsjettet til ordningen.

* 120 millioner kroner til praktisk utstyr i klasserommene.

* Borteboerstipend til elever som ikke kan bo hjemme, økes med 600 kroner i måneden. 60 millioner kroner.

* Utstyrsstipend for elever på videregående skole øker i gjennomsnitt med 220 kroner. 40 millioner kroner.

* 35 millioner til styrket skolemiljø og bekjempelse av mobbing.

* Totalt 1,2 milliarder kroner til satsing på yrkesfag. Ordningen Fagbrev på jobb får en økning på drøyt 23 prosent, til 83,2 millioner. Totalt økes satsingen på yrkesfag med 200 millioner kroner, til 1,2 milliarder kroner.

Forskning og høyere utdanning

* 1 milliard kroner til forskning på kunstig intelligens over de neste fem årene.

* Byggestart på NTNUs campus. 178 millioner kroner neste år, rammen er 6,6 milliarder kroner.

Helse og omsorg

* 1500 nye sykehjemsplasser. Rammen økes med 300 millioner kroner fra 2,7 til 3 milliarder kroner.

* 33,3 millioner kroner til 66 nye LIS1-stillinger (Lege i spesialisering). 31 av disse er reversering av LIS1-kuttet fra forrige statsbudsjett. I tillegg 20 millioner til lavere gebyrer for søkere fra tredjeland.

* 150 millioner kroner for å bygge opp flere lavterskeltilbud for psykisk helse.

* 26 millioner kroner til utvikling av et digitalt helsekort for gravide.

Militært

* Regjeringen vil bruke 15 milliarder kroner mer på forsvar i statsbudsjettet for 2024.

* 150 millioner kroner til militær romsatsing på Andøya Spaceport.

* 100 millioner kroner ekstra til Heimevernet. 50 millioner skal gå til nye våpen og 50 millioner til trening og kompetanseheving som skal bedre den operative evnen.

Document har tidligere omtalt forslaget til økning av forsvarsbudsjettet, se sak under.

Kultur

* 40 millioner kroner til vedlikehold av den gamle jernbanestrekningen Tinnosbanen, som står på verdensarvlisten.

* 1,1 millioner kroner er satt av til å opprette en bachelorutdanning i folkedans ved Universitetet i Sørøst-Norge.

* 37 millioner kroner til samisk språk og kultur

* Tromsø kulturkvartal – ytterligere 8 millioner kroner til forprosjektet, som vil koste til sammen mellom 15 og 20 millioner. Selve kulturkvartalet er et milliardprosjekt.

Klima

* Økte utslippskutt på til sammen 6,4 millioner tonn CO2 innen 2030 ved å øke drivstoffavgiftene for bensin og diesel økes med 15 øre literen og heve krav om innblanding av biodiesel. Avgifts- og prisøkningen (anslagsvis 27 øre per liter) kompenseres med å sette ned trafikkforsikringsavgiften for fossilbiler med 400 kroner i året.

Annet

* Rehabilitering av Bergen tinghus: 137 millioner kroner. Total ramme er beregnet til 1,18 milliarder.

* Bygging av kornlager: 63 millioner kroner.

* 55 millioner kroner til opprettelse av en egen avdeling for innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer ved Skien fengsel, som er omgjort til et rent kvinnefengsel.

* 50 millioner kroner ekstra til såkalte bygdevekstavtaler. Det innebærer en tredobling av potten sammenlignet med inneværende år.

* 40 millioner kroner ekstra til bredbåndsutbygging. Bevilgningen blir da på totalt 400 millioner.

* Styrke arbeid mot arbeidslivskriminalitet i Innlandet. 15 millioner kroner.

* 135 millioner til å styrke energiforvaltningen. 80 nye stillinger til NVE og Olje- og energidepartementet for å få fart på konsesjonsprosesser på kraftlinjer og kraftproduksjon.

* 380 millioner kroner til ungdomsgarantien i Nav. Det er opp fra 175 millioner i 2023-budsjettet.

* 90 millioner til å dekke forsikringskrav for yrkesskadde ofre etter Alpha Insurance-konkursen i 2018.

* 10 millioner kroner til å styrke rovviltarbeidet i Nord-Norge. Økningen anslås å øke antallet ansatte i Statens naturoppsyn i Nordland, Troms og Finnmark fra 28 til 35 ansatte.

* Økning i skattefradraget for langtransportsjåfører og arbeidere som bor på brakke. Blant annet økes den skattefrie delen av dekning av kost for opphold på brakke, pensjonat og hybel med kokemuligheter fra 250 kroner til 400 kroner. Kostsatsen for langtransportsjåfører ved fravær fra hjemmet i 24 timer økes fra 350 kroner til 400 kroner per døgn.

Les også: 

Stor skuffelse over rødgrønt forsvarsbudsjett

Gode bøker fra Document! Bestill i dag:

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Støtt Document ved å kjøpe bøker fra Document Forlag!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.