Regjeringen har satt av 60 millioner kroner til forsøk med fritidskortordninger i 2020. Ulike ordninger skal nå testes ut i noen få kommuner. Statsminister Erna Solberg (H), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og kunnskapsminister Trine Skei Grande tok turen til Sagene IF og skøytebanen på Voldsløkka i Oslo for å presentere nyheten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Kommuner over hele landet har nå knappe to uker på seg til å søke om penger og bli med i regjeringens prøveprosjekt med fritidskort for barn.

– Målet er at alle skal kunne delta i fritidsaktiviteter, og at ikke barn og unge skal oppleve å stå utenfor, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Det var KrF som i fjor fikk gjennomslag for at det skal etableres en nasjonal ordning med et fritidskort for barn og unge.

– For mange barn og unge får ikke mulighet til å delta i fritidsaktiviteter i dag. Vi vet at sosialt nettverk, venner og fritidsaktiviteter er en nøkkel for inkludering og integrering og unngå utenforskap, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Han tok med seg statsministeren og Venstre-leder og kunnskapsminister Trine Skei Grande til Sagene IF og idrettsanlegget på Voldsløkka i Oslo for å presentere nyheten om at interesserte kommuner nå kan søke om midler.

– Dette skal gjelde alle. Vi øker barnetrygden for alle under 6 år, så får vi fritidskort for dem over for at alle skal ha mulighet til å delta i ulike fritidsaktiviteter, sier Grande.

Kortautomat?

En strålende vintersol speiles i den blankpolerte isen, hvor titalls barn fra flere skoler i nærheten tester skøyteferdighetene – sammen med en ivrig barneminister.

– Det er 20 prosent barnefattigdom i Sagene bydel. Så dette er en veldig aktuell sak her, sier daglig leder Vibeke Thiblin i Sagene IF til NTB.

– Vi har til enhver tid 500.000 kroner i utestående medlems- og treningsavgifter. Vi dekker for omkring 20 prosent i året som ikke betaler for seg, sier hun.

Thiblin minner om at 80 prosent av bydelens befolkning bor i blokk.

– Vi blir også en møteplass i tillegg til å være et idrettslag, konstaterer hun.

Thiblin ønsker svar på om ordningen vil kunne kombineres med bidrag fra en sponsor eller giver. Hun håper på en ordning som ikke stigmatiserer, men har samme regler for alle. Og hun ønske seg et ubyråkratisk system.

– Det enkleste hadde vært om de puttet det inn i en kortautomat av noe slag og betalte der og da, sier hun.

«Norge i miniatyr»

Regjeringen har satt av 60 millioner kroner til forsøk med fritidskortordninger i 2020. Ulike ordninger skal nå testes ut i noen få kommuner.

Ropstad vil at pilotkommunene skal utgjøre et «Norge i miniatyr», med noen små og noen store kommuner, og kommuner med ulike levekårsutfordringer.

På sikt er målet en nasjonal ordning, men når det vil skje, kan imidlertid verken Ropstad eller Solberg svare på.

– Det vil ta noen år før vi er i havn med det, både budsjettmessig, men også når det gjelder å finne den ideelle modellen, sier Solberg.

Ropstad gir klar beskjed om at han vil ha satt av mer enn 60 millioner kroner til ordningen i 2021-budsjettet.

Samtidig varsler Grande kamp for at barna selv skal få medbestemmelse i ordningen, som er inspirert av et lignende system på Island.

– Jeg vil at barna skal bestemme selv i den norske versjonen. Barn må få medbestemmelse og være med på å utforme fritidsaktivitetene, sier hun.

FAKTA:

* Målet med ordningen er å gjøre det mulig for alle barn å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi.

* Regjeringen har satt av 60 millioner kroner til forsøk med fritidskortordninger i år.

* Norske kommuner inviteres innen 14. februar til å søke om midler og bli med i en forsøksordning.

* Fem-åtte kommuner skal prøve ut ulike ordninger som skal dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn i alderen 6 til fylte 18 år.

* Arendal og Vadsø er allerede i gang med pilotprosjekter. I de to kommunene kunne barn og unge i 2019 få refundert inntil 1.000 kroner til deltakeravgift som allerede var betalt.

* Fritidskort for barn og unge var et viktig KrF-gjennomslag i regjeringsforhandlingene for ett år siden.

(Kilder: Bufdir, Barne- og familiedepartementet)

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.