Kunstverk

Bruno Liljefors (1860-1939)

Olje på lerret, 112 x 218cm, Nationalmuseum, Stockholm

Bruno Liljefors er i første rekke kjent for sine detaljerte og realistiske gjengivelser av svensk natur, plante- og dyreliv inkludert.

Det han tar oss med inn i, er langt fra noen Hakkebakkeskog, der ingen eter opp ingen, og ellers lever i en evig idyll. Her er det virkeligheten som gjelder – en virkelighet Bruno Liljefors var godt kjent med etter mange års observasjon og feltstudier.

Revemamma har – sannsynligvis etter et svare strev – skaffet middag til både seg selv og hvalpene, slik rever har gjort i tusenvis av år. Det har ofte ført til interessekonflikt mellom rever og spesielt hønseholdere. Hønsetjuv kan man ofte høre, og den mistenkes også for å forsyne seg av småfe på beite. Men her ser det ut til å være gås på menyen,

I enkelte norske kommuner er det fortsatt skuddpremie på rever.