Det finnes nesten ingen filmopptak av Bruno Walter i arbeid, så dette klippet fra Youtube er en virkelig sjelden godbit. Vi hører sistesatsen fra Mozarts 40. symfoni i g-moll med Berlin-filharmonien i det som er en av Walters siste symfoniske konserter i sin hjemby før han flyktet i 1933.

Arturo Toscanini og Bruno Walter var nære venner privat, men stort sett fullstendig uenige musikalsk. Særlig opphetede var deres diskusjoner om fremførelsen av Mozarts 40. symfoni. I henhold til noen kilder skal Toscanini, etter å ha blitt invitert av sin venn til å overvære en prøve, ha stormet rasende ut da Walter ba om endret bueføring. I henhold til andre kilder skal den ildfulle italieneren ha innrømmet at Walters versjon av verket – med New York-filharmonien – var bedre enn hans egen.

Her kan vi høre Toscaninis versjon av 3. og 4. sats med NBC Symphony Orchestra. Forskjellene er enorme og jeg foretrekker selvfølgelig Walters tolkning, men samtidig er jeg fascinert av Toscaninis individualisme og hans mot til å gå så hardt og brutalt til verks overfor et så elegant stykke musikk.