Nytt

grensekontroll

Helt siden migrantstrømmen begynte å resultere i krav om økt nasjonal grensekontroll rundt omkring i Europa, har EU-topper, finans- og næringslivsfolk gjentatt nærmest på autopilot at dette ville være ensbetydende med en økonomisk katastrofe.

Ville det virkelig?

Nei, sier fagfolk ved Ifo-instituttet for økonomisk forskning i München.

Innerst inne har nok de fleste vanlige mennesker vært høyst tvilende til dette, men de færreste har den faglige ballasten til å avsanne EU-propagandaen.

I følge beregninger som Ifo har utført, ville grensekontroller i Schengen-sonen være mye mindre kostbart for Tyskland enn ukontrollert innvandring, skriver Die Welt.

Hvor store beløp er det egentlig tale om?

Gjeninnføring av kontrollene på samtlige grenser ville riktignok bremse og redusere handelen – det økonomiske resultatet for Tyskland ville kunne synke med så mye som 15 milliarder euro på ett år, meddelte økonomiforskerne i München på mandag.

Forholdstallene som fremkommer i studien, er virkelig ikke avskrekkende:

Lengre ventetider ville svekke det årlige økonomiske resultatet i 27 EU-land med 0,06 til 0,11 %, forklarte forskerne. «Det er mellom 9,0 og 15,4 milliarder euro, eller mellom 17,83 og 30,39 euro pr. person,» sa Ifos eksptert på utenriksøkonomi Gabriel Felbermayr. Erfaringer fra USAs grenser mot Canada og Mexico viser at lastebiler der i gjennomsnitt må vente i 20 minutter.

En promille av inntekten er en ganske lav premie å betale for ikke å bli fortrengt av mennesker fra andre kontinenter – til en høyere kostnad:

Studiens medforfatterinne Jasmin Gröschl uttalte: «Sammenlignet med kostnadene ved flyktningekrisen, som bare i Tyskland er blitt estimert til 21 milliarder euro i 2016, er kostnadene ved en gjeninnføring av grensekontrollene i Schengen-sonen små.»

Med et noe mer realistisk scenario enn fulle grensekontroller overalt, fremstår kostnaden ved de nødvendigste grensekontrollene som peanuts:

Det er dog mye sannsynligere at det bare kommer kontroller langs flyktningeruten gjennom Balkan, eller mellom Italia og Østerrike/Tyskland. Det ville senke det årlige økonomiske resultatet i Tyskland med så mye som fem milliarder euro.

Innvandringspositive fremhever gjerne de mange ringvirkningene av innvandring som skyldes den økonomiske aktiviteten forbundet med alle de nye menneskene.

Men kunne man ikke like gjerne hevde det samme om de økonomiske aktivitetene som ville behøves for å bevokte landet og bevare dets suverenitet? Ville det ikke være minst like hyggelig å betale skatt for å finansiere grensevakter og -gjerder som å finansiere livsopphold for personer som har valgt land på øverste hylle?

Alt dette fremstår som nokså opplagt for folk flest. I det lange løp er det bedre å ivareta egen befolknings interesser. Med den nye studien fra Ifo-instituttet kan politikere heretter med større tyngde fremheve de økonomiske fordelene ved ikke å avskaffe sine egne land. Å stanse masseinnvandringen på dette grunnlaget, burde være like enkelt som å trille ballen inn i et åpent mål. Men politikk og fornuft blandes dessverre bare unntaksvis sammen.

 

Die Welt

[paypal_donation_button]