Kostnadene ved én asylsøker i Tyskland svarer til det tolv personer med gjennomsnittlig inntekt betaler i skatt. Men slike tall er tyske politikere høyst uvillige til å snakke om.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.