Foto: Reuters

Hva koster masseinnvandring Tyskland? Det korte svaret er – vi vet ikke nøyaktig, men kostnadene er smertelig høye og stadig stigende.

I februar 2016 beregnet professor Matthias Lücke fra Kieluniversitetet at kostnadene knyttet til masseinnvandringen – bare for 2016 – ville være 25,7 milliarder euro. Kostnadene ville stige til 37 milliarder euro i 2017 og øke ytterligere til 55 milliarder euro pr. år innen 2022.

I februar 2017 advarte Merkels egen økonomiske rådgiver og en av Tysklands mest-siterte økonomieksperter, Hans-Werner Sinn, om at de totale kostnadene for det antall migranter som til da hadde kommet til landet, samlet over tid kunne nå 450 milliarder euro eller ca 13-14% av Tysklands totale BNP. Sinn forklarer også tydelig hvordan dette henger sammen:

Den første generasjonen flyktninger vil aldri kunne integreres på en slik måte at de ved de skatter de betaler vil kunne balansere de offentlige ytelsene de mottar. Det skjedde ikke med tyrkerne, ikke engang i andre generasjon. […] Dette regnestykket handler ikke bare om sosialstønad («NAV»). Mange overser dette.

Sinn er heller ikke spesielt optimistisk på hvordan Tysklands økonomi er i stand til å takle masseinnvandringen:

[…] Germany did not cope well with the huge numbers of migrants which made their way to the country, with around one million people estimated to have come to the country in 2015 alone.

The professor said: “We could not stand it [a second migrant wave]. We can not even stand the first one well.”

Samme år viste en undersøkelse i Die Welt at 99% av alle som fikk asyl i tråd med Geneve-konvensjonen (det vil si opphold i inntil tre år), allikevel ender opp med permanent oppholdstillatelse.

Professor Bernd Raffelhüschen anslår at ca 70% av flyktningene og migrantene er ufaglærte, og at dette utvilsomt vil legge en betydelig byrde på avhengighetsforholdet mellom de menneskene som jobber for å opprettholde økonomien, og de som ikke jobber og lever på statsstøtte. Det er denne asymmetrien som igjen tvinger tyske pensjonister til å jobbe lengre, og gjør at skattetrykket vil øke for den jevne tysker.

Den økonomiske regningen for å ta i mot en flom av ufaglærte migranter til Tyskland er høy og stigende, og da er kvalitative kostnadene som følge av bl.a. mer vold, kriminalitet og generell utrygghet ikke regnet med.

Problemet for flertallet av Europas land er at det som skjer i Tyskland skjer og vil skje overalt. Er det fortsatt ukontrollert inntak av ufaglærte migranter som da skal bøte på problemet?

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!