Selv om Israel uavlatelig har levd med krig og terror, er landet blant de aller lykkeligste i verden. Blant de målbare parametrene som bekrefter det, er høye barnetall. Hvordan er det mulig? Det jødiske folket er et fellesskap til tross for at det har sine indre stridigheter, og det føler at tilværelsen har mål og mening til tross for vanskelighetene. Den kollektive hukommelsen vet at de var slaver i Egypt, mens de i dag fryder seg over å leve i frihet.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.