Det er lite som passer med norske mediers fremstilling når man kommer til Israel. Man møter et komplekst dynamisk samfunn, som ikke kan annet enn å fascinere. Det ligger fjernt fra norske medieres gjennomgående nidbilder av alt israelsk. Livskraften i det israelske samfunnet overskygger truslene.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.