Recep Tayyip Erdogan har kynisk brukt migrantene til å presse Europa til innrømmelser dets befolkning aldri ville gått med på hvis de var blitt spurt.

Aftenposten har av en eller annen grunn hentet frem en nyhetssak fra flere uker tilbake, om at Erdogan under et møte med Jean-Claude Juncker og Donald Tusk i november skjelte dem ut, ydmyket dem og nærmest opptrådte som en mafiaboss. Erdogan truet med å oversvømme Europa hvis ikke Europa gav etter.

Noen uker senere, nærmere bestemt mandag 7. mars, gjorde EU-lederne nettopp dét. De gav etter. Men bare i prinsippet. De vil fremdeles tenke seg om før de setter signaturen sin på avtalen som legger Europas skjebne i en maktsyk islamistisk presidents hender.

Bitter lekse

Avtalen med Erdogan kan bli mer skjebnesvanger enn forhandlingene med London. De østeuropeiske landene vil aldri gå med på å la tyrkerne få visumfrihet eller delta i en byrdefordeling av migrantene Erdogan velger å sende oppover. Da går de heller ut av EU.

At EU-lederne ikke ser hvor dype motsetninengene er og hvor mye som står på spill, sier noe om hvor bortreist de er, på sin egen hjemmebane.

Landene i øst gambler ikke med sin fremtid. Det er ikke så mange år siden de ristet av seg det kommunistiske åket. De har heller ikke glemt det ottomanske styret. De vet hva Erdogan står for.

Men vesteuropeiske ledere har glemt, eller vil ikke vite.

Kaster seg i armene

Noen kaster seg i armene til Erdogan og gjør det av idealisme, fordi de mener de oppfyller høyere idealer.

Men det er like fullt underkastelse.

En av dem er Europarådets generalsekretær, som har en relativt ubetydelig stilling, men som i Norge behandles som hakket under FNs generalsekretær, liksom Jens Stoltenberg omtales som «NATO-sjefen». Jagland elsker å vifte med englevingene og la pisken suse over ryggen til de usle europeerne.

Jagland vet å stille krav til Europa som ingen kan oppfylle, som ethvert vettugt menneske vet er umulig å oppfylle. Han krever individuell behandling av hver migrant, enten vedkommende er flyktning, migrant eller arbeidssøker.

Hvor stort byråkrati måtte Tyskland ha for å håndtere 1,2 millioner migranter, hvorav minst 60 prosent er økonomiske migranter, ifølge EUs egen flyktningkommissær?

Det affiserer ikke Jagland.

– Enten man er migrant, asylsøker eller har innvandret irregulært til Europa, så har man visse grunnleggende rettigheter. Man har ikke anledning til kollektiv utsendelse av folk til Tyrkia. Alle som kommer til Europa, skal få individuell behandling. Hellas, i likhet med andre EU-land, har en forpliktelse til å se på sakene til folk som søker beskyttelse, sier Jagland.

Alltid siste ord

Jagland kommer nærmere himmelen, men måten han gjør det på, reiser tvil om det blir hans endestasjon. Han slår hull i den europeiske skutesiden, og det finnes ikke livbåter til så mange.

Er det gleden eller tilfredsstillelsen over å kunne opptre som vismann som driver ham? Til å kunne si – når kaos bryter ut: «Dere hørte ikke på meg» eller «Nå kan dere ha det så godt!»?

Eller er dette en stygg tolkning?

Nei.

Når Jagland går over til å rose Erdogan for hans flyktningpolitikk, er begeret fullt.

– Men til nå er flyktninger tatt inn i Tyrkia på humanitært grunnlag. De blir behandlet på en god måte – og mye bedre enn i de fleste europeiske land.

Det er en utrolig uttalelse fra en person som tross alt har et internasjonalt embete. «Bedre enn i de fleste europeiske land»?

Slag i ansiktet

Tyrkia gir dem ikke flyktningestatus, gir dem ikke anledning til å arbeide, og skolegang er det bare i leirene, hvor bare 30 prosent av syrerne sitter.

En 17-åring ble intervjuet av BBC News hour onsdag. Han hadde ansvaret for hele familien og lå utendørs i regnet i Idomeni, utenfor den stengte grensen til Makedonia. Ville han dra tilbake til Tyrkia? – Nei, heller bli her i regnet, svarte han. – I Tyrkia stengte de oss inne på en basketballbane i to uker, og maten var ubeskrivelig dårlig.

Tyrkia er en mafia-stat, liksom Russland. Utlendinger er et objekt man kan utnytte. Erdogans familie er direkte innblandet i korrupsjon. Den reagerer på avsløringene med å fengsle journalister og sparke militære, advokater, politi og dommere.

Ordet «menneskerettsbrudd» er ikke dekkende for det som skjer i Tyrkia. Erdogan risikerer å dra Tyrkia inn i krigen i Syria og i en krig med Russland. Hvorfor? Fordi hans politikk er helt uforsvarlig, gjennomsyret av den samme hensynsløsheten som han viste i møtet med Juncker og Tusk.

erdogan.emine

Foto: Det vakte oppsikt da Erdogans kone, Emine, under en offisiell tilstelning om sultanatet i Ankara torsdag sa at sultanenes harem var en utdannelsesinstitusjon. Sultanen kunne ha opptil 400 kvinner i sitt harem, og de var ledsaget av tjenere og familie. De levde i en lukket verden. Men Emine sa at haremskvinnene kunne være «en inspirasjon». Hvorpå en tyrker kommenterte på twitter: Hvis de hadde det så bra, hvorfor måtte de da sperres inne, og hvorfor måtte tjenerne deres kastreres?

Jagland omvendt?

Det er denne mannen Jagland roser. Samtidig som han refser europeerne, som har tatt inn 1,255 millioner migranter, som vil få fulle trygderettigheter, boliger, skole og tilbud om arbeid, ofte på bekostning av vertsnasjonenes egne borgere. Det er en så himmelvid forskjell på behandlingen av migrantene at den som våger å rose autokraten Erdogan, må være alvorlig angrepet.

Han fortjener ikke å representere Europa.

Jagland representerer en type sosialdemokrati som kaster seg i armene på islamister.

Det er skamløst, men Aftenposten behandler ham som om han var en person det er verdt å lytte til.

Slår seg selv på munnen

Aftenposten har selv en rem av Erdogan-huden. Så sent som torsdag hadde avisen en leder som konkluderte med at Europa ikke har noe valg: Det må gå til sengs med Erdogan.

Tittelen sier det meste:  Dristig avtale uten gode alternativer.

Første avsnitt:

Flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia er kontroversiell og problematisk. Men gode alternativer er ikke lett å få øye på.

Deretter går det kast i kast:

Det beste med avtalen, hvis den blir gjennomført etter hensikten, er at den er et direkte angrep på menneskesmuglernes kyniske forretningsmodell.

Den største «don»

Men den største menneskesmugleren av alle er Tyrkias president. De andre jobber for ham. Det sier ekspertene Aftenposten selv har brukt til å belyse fredagens hovedstory: Tyrkia presset EU i kne.

Demetrios G. Papademetriou, leder i tenketanken Migration Policy Institute, sier:

– Erdogan er like vemmelig som han er smart. Både han og statsminister Davutoglu jobber etter en basar-mentalitet, sier Papademetriou.

Hvem bestemmer, og hvem lar trafikken gå?

– Tyrkerne kan kontrollere dette i veldig stor grad. Det er ikke Libya vi snakker om, men derimot en veldig sterk stat med full kontroll over et stort politi og militære, sier Papademetriou, som peker på at smuglingen foregår over bakken på en helt åpen markedsplass.

Inntil man så muligheten for å høste enorm politisk og økonomisk gevinst ved å bruke migrantene som rambukk mot Europa.

Aftenposten lager et oppslag om press som det selv på lederplass gir etter for!

Svikter demokratiet

Det er ikke bare Europa som taper, det gjør også demokratiet i Tyrkia. Den avsatte redaktøren for Daily Zaman, Bülent Kenes, sier:

– Han har tvunget døren opp igjen til Europa gjennom en skitten avtale, til tross for alvorlige brudd på menneskerettighetene. Hele det demokratiske Tyrkia er dypt skuffet. Europa har sviktet oss, sier Kenes.

Hvem er det som åpner døren for de antidemokratiske kreftenes fremmarsj? Som gjør det mulig for islamister å øke sin innflytelse og tilsvarende svekke Europa?

Eventuelle moralske skrupler kan nøytraliseres med uforpliktende formaninger:

EU må lete etter løsninger i samarbeid med tyrkiske myndigheter, men dette kan ikke føre til at kritikken av menneskerettsbrudd forstummer eller EU gir etter for utidig press.

Aftenposten tisser på seg for å holde varmen.

Merkels klubb

Etter å ha trådt vannet noen avsnitt kommer avisen frem med hva den går inn for: Byrdefordeling. Merkel må få med seg noen villige land som kan ta mot migrantene Erdogan vil sende oppover, og husk at det skal være i forholdet 1:1!

Dersom den kaotiske strømmen av asylsøkere virkelig opphører eller bremses betydelig, må neste skritt være at Europa viser en helt annen vilje enn hittil til å motta kvoteflyktninger.

Her må Norge ta sin selvsagte del av ansvaret. Det er ingen grunn til at Norge skal stå utenfor et europeisk system for byrdefordeling hvis dette kommer i stand.

Vi er ikke bare innmeldt i EU, vi tilhører Merkels klubb, de flinkeste i klassen.

Kobler Europa til Midøsten

Avisens leder minner om UDI-direktør Frode Forfangs forslag om at migrantene skal sendes til Europa fra oppsamlingspunkt utenfor Europa, og at det skal skje etter en fordelingsnøkkel. Forpliktelsene skal ikke bli noe mindre enn i dag.

Eventuell stans i trafikken over Egeerhavet kan ikke innebære at Europa stenger døren for mennesker med krav på beskyttelse.

Det moralske imperativ skal fremdeles gjelde.

Avtalen som ifølge Aftenpostens avsløring ble til under ren utpressing, demonstrerer hva byrdefordeling betyr i praksis: Siden screening og utvelgelse må skje i tredjeland, vil det innebære samarbeid med en islamistisk leder med stormaktsambisjoner. Europa vil bli utlevert på hans nåde.

Både historien og dagens Tyrkia kan fortelle oss hvilken skjebne det blir.

 

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Jagland-pa-norgesbesok—Tyrkia-flinkere-enn-EU-med-flyktninger-8388508.html

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Slik-presset-Tyrkias-president-Europa-i-kne-8388213.html

jagland-erdogan-670