Journalist Kjetil Stormark har engasjert seg i forsvars- og sikkerhetpolitikk i organisasjonen Aldri mer! Han har relativt uanstrengt tilgang til mediene.

Tirsdag uttalte han til NRK at det skjer illevarslende ting i Finnmark. Folk kjenner ikke lenger lojalitet til den norske stat, men til Russland. Ikke bare vanlige folk, men personer i nøkkelfunksjoner har et forhold et kjølig eller direkte fiendtlig forhold til norske myndigheter. Stormark nevnte som eksempel at PST-folk som kommer på besøk får beskjed om «å dra til helvete».

Stormark kunne ikke være nærmere spesifikk på hvem og hvor. Det etterlot spekulasjon om hvor alvorlig fenomenet er, på hvilket nivå, og ikke minst: Hvem har «sendt» Stormark ut i offentligheten, eller er han en løs kanon på dekk?

Det siste er nok mest sannsynlig. Hvis dette stemmer og Stormark var seriøs hadde han neppe sagt det offentlig. Dette er den slags informasjon som norske myndigheter ugjerne ser spredt. Det er i seg selv med på å svekke tilliten til norske myndigheter.

Men er det riktig? Putins gull arbeider over alt. Det vil ikke være merkelig om Putin har forsøkt  infiltrere myndighetspersoner og folk i nøkkelstillinger i Finnmark. Det gjorde de under den kalde krigen og det gjør de sikkert i dag.

Arbeidet med å motvirke infiltrasjonen er ikke lett.

NUPI var tidligere en solid leverandør av sikkerhetspolitisk tenkning. Nå sier Russland-kjenneren Julie Wilhelmsen at det ikke er noen forskjell på norsk og russisk tilnærming. Også på russisk side snakker man om at Norge er en trussel mot lojaliteten og sikkerheten.

Men er det ikke en viss forskjell på et demokrati og et autokrati?