I et større oppslag i Dagbladet (12/2) refser Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munchmuseet, det norske folk for å mangle estetisk kompetanse. Ja, den er så dårlig at folk heller ikke forstår seg på kunst. Etter å ha innehatt stillingen som museumsdirektør i fem år er han tydeligvis svært skuffet, men gleder seg allikevel til at det nye, flotte og funksjonelle Munchmuseet i Bjørvika vil bli åpnet om noen få år.

Stein Olav Henrichsen

Nå hefter det faktisk stor uenighet om Lambda er et flott og funksjonelt museumsbygg, men alle de ekspertene med museumsfaglige kompetanse og kunsthistorisk utdannelse, som har protestert mot Lambda-prosjektet, mangler naturligvis estetisk sans, slik Stein Olav Henrichsen ser det. Selv har han ingen utdannelse i feltet, han har bakgrunn som musiker, riktig nok et estetisk felt, men aldeles ikke tilstrekkelig til å vurdere hverken arkitektur eller kunst.

På det punkt stiller nok direktøren selv i gruppen av folk som ikke forstår seg på kunst. Da han i sin tid ble ansatt som direktør ved Munchmuseet, vakte det stor oppmerksomhet. Særlig blant museumskyndige fagfolk, og ikke minst hos de øvrige søkerne. På søkerlisten fantes det nemlig flere toppfolk, med en faglig utdannelse og museumserfaring som rangerte høyt over den arrogante Henrichsens kunstfaglige lavmål.
Museumsdirektøren ble da heller ikke ansatt for sin innsikt i Edvard Munchs billedverden, eller i hans kunstneriske inspirasjonskilder. Henrichsen var helt blank på det feltet, men opplyste til mediene etter at han hadde fått jobben, at han nå ville lese seg opp på Munch. Meget betryggende. Det har vært bred enighet i det museumsfaglige miljøet at Stein Olav Henrishsen ikke ble ansatt på et faglig grunnlag, men av rent politiske grunner. Men det holder selvsagt ikke i lengden.

Henrichsen har nå vært direktør ved Munchmuseet i fem år. Det vil si at han har lest seg opp på Edvard Munch i samme antall år, trolig også på datidens strømninger og estetiske nivå i befolkningen. Nå i Dagbladet avlegger han rapport: Det norske folk mangler estetisk kompetanse og forstår seg ikke på kunst.
Selv om det ikke er noe faglig hold i denne påstanden, er den allikevel interessant, for den dokumenterer at direktørens selvinnsikt og dømmekraft står til stryk. Dessuten er han frekk og nedlatende overfor landets befolkning. Det er neppe noen god strategi for å drive publikumsrettet markedsføring for Munchmuseet.