Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi (UiO) har forsket lenge og vel, og har oppdaget folk flest. VG Forskjellene i religion og kultur ser ut til å være fraværende hos «folk flest», så det er nok mer å forske på.