Gjesteskribent

Der er sket store ændringer på Aarhus Universitet. Den mest synlige er, at ledelsen har nedlagt Det teologiske fakultet, mens de øvrige er bevaret.

Dog har Det humanistiske fakultet skiftet navn til Arts, fordi det er et kort navn og let at sige.

Ordet betyder ikke noget, men det betyder ikke noget, for vi må ikke sige, hvor vi kommer fra. Vi har en branding-chef, der har pålagt os kun at sige, at vi kommer fra Aarhus Universitet.

Institut IÆK

Jeg var selv ansat på Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, der bl.a. omfatter faget ’dansk’, som det kaldes, selvom der ikke er meget dansk tilbage.

Nu er instituttet nedlagt og indgår i et stort tværfagligt institut, der hedder IÆK.

Det er dét, vi ikke må sige, for ingen kan vide, hvad det er. Det dækker over Institut for æstetik og kommunikation. Igen betyder ordene ikke noget.

Æstetik kan betyde hvad som helst, men det er egentlig den filosofiske disciplin, der beskæftiger sig med smagsdomme og kunst.

Ordet ’kommunikation’ kommunikerer heller ikke alverden. Men noget skulle man jo kalde instituttet. Det første, der er sket, er, at man har ophævet forskningsfriheden. Det er ikke op til den enkelte, hvad han eller hun vil forske i.

Man skal forske i flok eller grupper eller kollektiver. Jeg er således tvunget ind i en af de få forskergrupper, der er, og som alle har meget snævre rammer.

Det er dermed også en politisk styring. Jeg tvinges i grupper med folk, som jeg er politisk uenige med. De fleste er jo Enhedsliste-folk.

Jeg ville gerne forske i nordisk litteratur og kultur, men det kan ikke lade sig gøre, for det er jeg den eneste, der vil, og vi skal være 15, før vi må. Reelt er forskning i nordisk litteratur forsvundet. Men det er dansk litteratur også.

Vi har netop ansat en ph.d.-studerende med speciale i Lady Gaga på Nordisk, der ikke er et institut, men vistnok hedder en klynge, idet der fortsat udbydes undervisning i nordisk.

Men hvordan vil en fremtidig gymnasielærer i dansk være rustet?

De studerende læser først dansk i to år. Undervisningen skal de komme til. De skal skrive under på en blanket hver time.

I disse to år skal de have undervisning i en masse ting, der intet har med nordisk at gøre: profilfag og hum.fag og studium generale, hedder de. Tredje år er optaget af et andet fag. Efter tre år kommer de tilbage til Nordisk.

Dansk litteratur er forsvundet

Hvad tilbydes de undervisning i? Der er nogle kurser om Viking Studies på engelsk. De er mest henvendt til udlændinge. Ingen kan jo læse oldislandsk længere. Dernæst er der fire forløb, hvoraf kun et handler om nordisk samtidslitteratur.

Der er et forløb, som hedder Tekstlab. Det er et slags creative writing kursus. Der er et kulturemne om censur og trykkefrihed, der handler om dansk, engelsk, russisk og kinesisk litteratur, men det foregår da på dansk.

Og tro ikke at der er noget om Muhammedtegninger og den slags.

Og endelig er der et kursus om overvågning. Det er mest om amerikansk film, Georg Orwell og Big Brother.

I gamle dage læste de Marx og Anders And på Nordisk i Aarhus. Det gør de ikke længere, men ingen underviser i eller kan undervise i f.eks. Holberg, Kingo, Grundtvig, Pontoppidan osv.

Dansk litteratur er altså stort set forsvundet. Og ingen gør noget som helst ved det.

Første gang på sappho.dk

Document takker Hauge for tillatelse til republisering