Det multikulturelle Oslo fremstilles ofte som fremtiden. Nordmenn blir av politikere gitt et stort ansvar for at integreringen av flyktninger og migranter skal lykkes. Hverdagsintegrering er det nye honnørordet. I helgene tyder mye på at mange har fått nok av Oslo.

E6 fra Oslo og gjennom Hedmark er full av biler som skal på landet eller fjellet. Spesielt vinterstid. De som ferdes i fjellet vet at der ser Norge nesten ut som i gamle dager. Hyttene er flere og større. Skiutstyret lettere og dyrere. Flagget og bålgropene de samme. Festen i påskeuka er seg selv lik. Multikulturen er noenoghundre kilometer unna. I 2015 var salget av hytter rekordstort i Ringsakfjellet.

Nærmere én milliard kroner sopet grunneiere og næringslivet inn på en rekordstor hyttebygging i Ringsakfjellet.

h-a.no

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629