E24 gjengir fortjenstfullt hovedinnholdet i en analyse gjort av Reuters, hvis hovedbudskap er at den norske kombinasjonen av rikdom og velferd utgjør en snikende trussel mot landets økonomi, som ingen politikere er særlig opptatt av å snakke om i et valgår.

Fristelsen til å jobbe mindre eller ikke å jobbe overhodet er sterk, hva enten det dreier seg om produktiv innsats i økonomien eller intellektuell innsats i livets formative fase.

For å si det litt klarere, er det liten tvil om at Norges befolkning jevnt over blir latere,

Nordmenn har mer ferie enn noen gang, og vi jobber stadig mindre. […]

– Vi har mange i arbeid, men mange av oss arbeider stadig mindre. Tidlig på 1980-tallet jobbet nordmenn 50 timer mer enn svenskene i året, nå jobber vi vel 200 timer færre.

dummere

Elevene i grunnskolen forstår mindre av realfag og tall

og mer bortskjemt:

– Rikdommen har sakte men sikkert listet seg inn i samfunnet. Men folk tenker ikke over det, fordi det skjer gradvis. Det er rikdommens selvfølge. Spør man en som har vært utenlands lenge, er svaret at det er stor endring i rikdommen i Norge, sier Ivar Frønes, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, til E24.

Han kan fortelle at rikdommen har økt enormt fra 1990-tallet, da oljepengene for alvor begynte å strømme inn i norsk økonomi.

– Halvparten av alle nordmenn har nå tilgang på to eller flere boliger, og trafikktall viser at trafikken ut av Oslo nå er større torsdag enn fredag, sier Frønes.

Det sier noe om at stadig flere tar langhelg, og reiser ut av byen til hytta på fjellet, eller fritidsboligen ved sjøen.

 

Reuters: Norge kan komme ut av kurs
Analysis: Sitting on too much money, Norway risks going off course