Tavle

Radio, aviser og TV er fulstendig preget av migranter/flyktninger. Alle må bidra. Nasjonal dugnad. Europeisk dugnad. Lovlige veier for migranter inn i Europa er nødvendige.

En fredag morgen med blå himmel, sol og god tid til frokost med de små. Med den eksplosive migrasjonen som finner sted er det med bekymring man tenker på deres fremtid. Radio Norge står på i bakgrunnen og der får vi nok en gang servert hvor saligjørende og god innvandringen er:

61 prosent av tyskerne er positive til å ta i mot flyktninger. De ser ingen problemer med mottaket av fremmede mennesker. I år ikke mindre enn 800 000 asylsøkere.

Hvor mange andre nasjoner utenom Europa ville finne seg i en slik demografisk omeveltning av landet uten nevneverdige protester?

Er det lenger et land når grensene er vidåpne?

Europeere må være verdens mest tolerante folk, eller ihvertfall minst villige til å protestere.

God helg.