Ari Behn og Geir Lippestad holder seg for gode til å snakke om tall når det kommer til spørsmål om hvor mange migranter Norge har råd til å ta imot. Samtidig vet alle at vi må gi slipp på andre goder dersom innvandringen tiltar og handlingsregelen skal opprettholdes. Da er det fornuftig å gi avkall først på de godene som betyr minst. Så la oss forsøke å være litt mer konkrete der våre intellektuelle svikter så fundamentalt, i det minste som et tankeeksperiment:

Finansavisen har brukt tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og funnet ut at Victor Normans ønske om hundre tusen flyktninger til Norge i beste fall vil koste Staten 430 milliarder kroner. Kostnaden fordeler seg over perioden 2015-2100, det vil si 85 år. I snitt utgjør dette 5 milliarder per år. NRKs årlige inntekter var i 2014 på 5,45 milliarder kroner. 5,27 milliarder av disse ble hentet inn gjennom den årlige kringkastingsavgiften. For pengene vi bruker på NRK har vi altså råd til å ta inn hundre tusen, uten at dette trenger berøre andre og mer viktige velferdsbudsjetter som for eksempel helse og utdanning.

Den direkte pressestøtten utgjorde 345 millioner kroner i 2014. Multipliserer vi dette beløpet med antall år som SSB regner utgifter på når det gjelder flykninger, får vi i underkant av 30 milliarder kroner. For dette beløpet kan vi dekke utgiftene til ytterligere 7000 flyktninger. Hvorfor ikke gi landets journalister muligheten til å bli mer aktive deltakere i den dugnaden de har etterlyst ved å la dem takke nei til fremtidige statlige overføringer til dem selv?

I følge VG bruker Staten 150 millioner kroner hver måned på midlertidige mottak. Dette tilsvarer 1,8 milliarder kroner årlig. Videre skriver VG at for eksempel Smiths venner har stilt 1000 plasser til rådighet mot at de får 23 millioner kroner i måneden av staten for denne tjenesten. Det betyr at Staten betaler 23000 kroner pr. måned pr. seng de låner. Hva man kunne fått til av velferd og bistand i flyktningenes nærområder kan man bare gjette seg til.

Lisensavgiften til NRK utgjør 439 millioner pr måned. Hvis vil legger ovennevnte sengekostnad hos private aktører til grunn vil Staten kunne bytte ut lisensavgiften med 19087 akuttsengeplasser. Det er svært mye flyktninghjelp for et beløp vi allerede betaler til felleskapet, og som vi vil ha råd til å videreføre. Hvorfor ikke la statskanalens ettermæle bli hedret ved at den gir navn til en årlig nødhjelpsavgift som pålegges landets husholdninger.

marienlyst

NRK er et aksjeselskap som er heleid av Staten v/ Kulturdepartementet, hvilket betyr at Staten i realiteten kan gjøre hva den vil med det. I følge offisiell foretaksinformasjon er det 4319 ansatte i bedriften. Dette er dyktige mennesker med antatt god omstillingsevne. De ansatte som ikke finner seg annet lønnet arbeide bør få tilbud om omskolering slik at de kan bistå UDI med saksbehandlingen og dermed «gjøre en forskjell», som en tidligere utenriksminister formulerte det.

Hvis vi mener det er viktigere å hjelpe mennesker på flukt enn å se på TV, bør også behovet for NRK diskuteres. Kanalens nyhets- og underholdningstilbud skiller seg ikke lenger fra andre nasjonale tv- og nettmedier, og deres oppgave som nasjonal opplysningsaktør ikke lenge er påkrevd. Fraværet av NRK vil derfor ikke vil endre folks livskvalitet i nevneverdig grad. I motsetning til hva som gjelder andre velferdstilbud vil det å fjerne NRK også fremstå som et rettferdig tiltak. NRKs seere fordeler seg relativt jevnt over hele landet, og endringen vil få virkning uavhengig sosial status og alder.

Kulturinstitusjonen NRK er en relativt liten pris å betale for å hjelpe de som virkelig trenger det. La neste års tv-aksjon på behørig vis markere overgangen fra kringkastingsavgift til nødhjelpsavgift. Det er dugnad.