Man ville trodd at forsvarsministertittelen i seg kvalifiserte til nokså bastante idéer og holdninger om hvordan landet best skal forsvares. Men hva skal forsvares fra hva eller hvem? Hvor ligger de fremtidige farene? Selv ikke forsvarsminister Søreide tror at Russland utgjør noen umiddelbar fare for landet. Men dagens migrasjonsstrømmer med millioner av mennesker som vil til Europa har endret på trusselbildet. Eller, det skulle man ha trodd. En nasjon er mer enn geografi. For forsvarsminister Ine Eriksen Søreides største frykt er ikke et ugjenkjennelig Norge med en ny befolkning, men at «Europa ikke vil kunne ta imot flyktninger med de største behovene, dersom menneskestrømmen mot Europa fortsetter».

Er ikke dette innvandringsminister Sylvi Listhaugs bord? Har de byttet roller? Der hvor Listhaugs ønsker innstramminger og står frem som en forsvarer av det norske, så frykter forsvarsjefen at vi ikke slipper inn nok migranter!

– På grunn av strømmen av asylsøkere inn til Europa akkurat nå, vil vi over tid ikke være i stand til å gi beskyttelse for de med størst behov. Det ligger dypt nede i oss, vi flyktet selv fra krig og vi ønsker virkelig å kunne tilby beskyttelse, sa Ine Eriksen Søreide.

«Vi flyktet selv fra krig». Vi? Ah, igjen skal migrasjonskrisen i Europa sammenliknes med norske flyktninger i Sverige under den annen verdenskrig. Våre egne personlige opplevelser av å være krigsflyktninger er vel så som så. Det er nok flere nordmenn som har assosiasjoner til motstandsbevegelsen enn til krigsflyktningene. Det ble registrert 46.418 nordmenn i Sverige i årene 1940-45. Og de aller fleste reiste hjem så snart de kunne. Nordmenn ble ikke viderereddet fra Sverige til permanent bosettelse i Egypt (eller et annet land omtrent like langt unna). Er det noen som tror at den drøye millionen med migranter som ankom Europa i 2015 har tenkt seg hjem igjen?

Ved å ta imot 450.000 Syria-flyktninger fra leirene i omkringliggende land så mener FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi at dette vil lette på trykket i regionen. Med litt familiegjenforening så blir dette sikkert fort 1 million. I tillegg til den 1-2 millionen som vil fortsette å komme over i gummibåter, nå snart eskortert av NATO-skip. Lette på trykket? Hvis man tømte hele Gaza-stripen for folk så ville dette sikkert også «lette på trykket». Å flytte folk geografisk er et stort problem all den tid de tar med seg alle konfliktene til sitt nye bosted. Det har vi sett igjen og igjen.

Man vet at det finnes mange IS-jihadister i disse leirene. Men Norges forsvarsminister største frykt er at vi ikke slipper inn nok migranter. Dette er mildt sagt bekymringsverdig. Uansett hvor god en leder og administrator hun er. En forsvarsminister burde ikke være bekymret for stengte porter.

Ine_Marie_Eriksen_Søreide_-_2013-08-10_at_12-28-52

I oktober 2014 ga Aftenposten Søreide en sekser på terningen. Det gjør de sikkert igjen.

VG