Innenriks

Norske Pegida med Max Hermansen i spissen arrangerer møte på Litteraturhuset i Oslo lørdag med tittelen Våre vestlige verdier – eller islam og sharia.

Informasjonen på Litt.husets kalender er nødtørftig. Fire hovedtema angis:

1. Samfunnsfagstime – Max Hermansen.

2. Videregående skole og trykket fra islam.

3. Kvinneundertrykkelsen og forfølgelsen av homofile – med blant andre somaliske Mona Walter.

4. Massemedia og sviket mot oss norske.

Mona Walter har markert seg som en uredd debattant som tar bladet fra munnen når det gjelder politisk korrekthet og sosialt press og sanksjoner i musliimske miljøer.

Mötet begynner kl 1200 og har en inngangspris på kr 200