Nytt

Pegidas Max Hermansen blir slaktet av lektor Eivind Høibø i Aftenposten. Den røde pennen har vært i aksjon, bokstavelig talt. Perfeksjonisme er hva som kreves når man kritiserer innvandring og islam i et leserinnlegg.

Du har skrevet en engasjert tekst, det er tydelig at du har sterke meninger om temaet. Fortsett å engasjere deg i samfunnsdebatten.

Hva angår besvarelsen, viser du at du fortsatt har en vei å gå. Du kommer med mange påstander, men sliter med å argumentere logisk for disse. I denne sjangeren (kronikk/leserinnlegg) er argumentasjon et svært sentralt sjangertrekk, og besvarelsen har en del mangler på dette punktet.

Språklig: Du formidler engasjement i teksten, men store deler av budskapet ditt forsvinner i uklar tekstbinding, og til dels dårlig formulerte setninger.

Samlet: Teksten vurderes samlet sett til under middels måloppnåelse.

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/En-lektor-har-brukt-rodpennen-pa-Max-Hermansens-innlegg-Her-er-resultatet-7869206.html