Det er ikke populært å si det, men de 8.000 Syria-flyktningene vil koste hver skattebetaler 33.067 kroner, og det er et regnestykke myndighetene selv står bak.

Jonas Gahr Støre og venstresiden elsker ordet «raus», men de er ikke så rause at de tør å fortelle folk hva Syria-flyktningene vil koste velgerne.

 

UDI anslår at hver syrisk flyktning i snitt vil bli gjenforent med 0,7 person, dvs det kommer en ekstra 5.600 flyktninger. I alt 13.600.
Videre viser beregninger fra Justisdepartementet at «den direkte mottakskostnaden for hver flyktning per år er 1 million kroner, altså 8 milliarder totalt».
I gjennomsnitt vil hver flyktning koste det offentlige 7 millioner, viser utregninger fra SSB. Da snakker vi om et beløp på 95 milliarder kroner, eller 33.067 per skattyter.
Det ligger også et psykologisk element i vedtaket om å ta imot 8.000: Folk hører om Syria-krigere og Syria-farere. Nå svirrer også Syria-flyktninger og Syria-forlik i luften. Noen kommer og noen går. Hvem er hva? Det er den slags spørsmål som fester seg i ubevisstheten, hvor de surrer og etterlater nye spørsmål. Syria rykker nærmere.
Christian Tybring-Gjedde og Mayzar Keshvari har fremmet forslag om at Norge i stedet skal bruke 1 milliard ekstra i nærområdene mot at de 8.000 droppes. Forslaget kommer opp til avstemning i Stortinget fredag.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.