Nytt

Under et stort arrangement lørdag til minne om muslimenes erobring av Konstantinopel – i dag kalt Istanbul – i 1453, holdt Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan en tale fremfor hundretusenvis av tilstedeværende hvor han profeterte et muslimsk Jerusalem.

Erdogan

Den 7. juni er det parlamentsvalg i Tyrkia, og Erdogans parti AKP risikerer å miste sitt rene flertall for første gang på 12 år. Det islamistiske utbruddet hadde således et element av valgkamp i seg. «Dere er generasjonen som skal erobre Damaskus og Jerusalem,» utbrøt den tyrkiske presidenten, som lot erobring være en rød tråd i sin tale.

«Erobring betyr Mekka. Erobring betyr sultan Saladin, det betyr på ny å la islams flagg vaie over Jerusalem.»

«Erobring betyr å bringe Tyrkia på bena igjen. Erobring er 1994 (året Erdogan ble valt til borgermester i Istanbul), erobring er 7. juni (valgdatoen).»

Skoleelever og offentlig ansatte var offisielt utkommandert til å delta under folkemøtet, hvor Erdogan også uttalte seg i truende vendinger:

«Vi kommer ikke til å bære over med forræderne som påstår at 1453 betydde starten på undertrykkelsen, som snakker om folkemord på armenerne, sa Erdogan.

Vil Erdogan begeistre velgerne, eller kan forsøket på oppildning virke mot sin hensikt?

 

Die Welt